• iQ-Top

  Art.nr. 022820

  iQ Top

  Klimaatregulerende pleister

  Kleur: antiekwit | 0228
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  AW-waarde / wateropnamecoëfficiënt 0,834 kg/(m²h0,5)
  Brandklasse Klasse A1
  Laagdikte Eén laag tot 10 mm
  Twee lagen tot 15 mm
  Schudmaat Ca. 0,8 kg/dm³
  w80 0,0146 m³/m³
  Waterdosering Ca. 6,5-7,5 l/20 kg
  Dampdiffusieweerstand µ 12
  wsat 0,76 m³/m³
  Warmtegeleiding λ 0,111 W/(m•K)
  Druksterkteklasse CS II (1,5-5,0 N/mm²)

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen
  • Wapenings- en stuclaag als onder-deel van het iQ-Therm-systeem
  • Energetische verbetering van buitenmuren

  Eigenschappen

  • Klimaatregulerend
  • Dampdoorlaatbaar
  • Hoog capillair actief
  • Zeer hoog vochtbufferend vermogen
  • Enkellaags aanbrengdikte tot 10 mm
  • Tweelagige aanbrengdikte tot 15 mm
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.

   • Voorbereidingen

    Ondergrond mat vochtig voornatten.

  • Verwerking
   • mortelvloer / spachtel / spaanlaag
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Hechtbrug

    Het product met aangepast gereedschap als hechtbrug aanbrengen.

     

    Wapeningslaag

    Pleister met een tandkam in een dikte van 5 - 6 mm aanbrengen.

    In het bovenste derde deel van de stuclaag wapeningsweefsel inbedden, de banen van het wapeningsweefsel min. 10 cm laten overlappen.

     

    Oppervlakteontwerp

    Twee lagen vers-in-vers aanbrengen.

    Met aangepast gereedschap glad afwerken.

    Het oppervlak nabewerken nadat het is aangetrokken.

    Het voorbereide oppervlak voor het aanbrengen van de volgende laag na voldoende droging voorbewerken met rasterspaan.

     

  • Verwerkingsinstructies
   • Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan verse mortel.

    Oppervlakken met verse mortel minstens 4 dagen tegen te snelle droging, vorst en regen beschermen.

    Haarscheurtjes / krimpscheurtjes zijn onschadelijk en kunnen niet worden afgekeurd, omdat ze de eigenschappen niet beïnvloeden.

    Bij de hoeken van in-/uitgangen extra wapeningsweefsel diagonaal inbedden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • mortelvloer / spachtel / spaanlaag
   • Menggereedschap, troffel, vlakspaan, getande troffel, aanbrengspaan, tandkam, sponsbord

   • Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 12 maand
   • Droog, in ongeopende verpakking, 12 maand.

  • Verbruik
   • ca. 6,0 kg / cm laagdikte / m²
   • ca. 6 kg/m²/cm laagdikte

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Niet op ondergronden werken, waar sprake is van vochtbelasting via de achterzijde.

    De na droging en verharding ontstane kleur is afhankelijk van de omgevingscondities en verwerkingsmethode. Zo ziet een vers, glad oppervlak, in vergelijking met een later afgeglad of ruw oppervlak er lichter uit. Verschillende korrelgroottes in hetzelfde artikel kunnen leiden tot geringe kleurafwijkingen. Vochtbelasting vanuit de ondergrond kan verkleuringen veroorzaken.

    Kan sporen van pyriet (ijzersulfide) bevatten.

    Niet op gipshoudende ondergronden toepassen!

    Aanmaakwater moet drinkwaterkwaliteit zijn

    Chromaatarm conform RL 2003/53/EG

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

    Fabriek: Remmers Baustofftechnik Produktions GmbH, Bad Düben

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.