• Gevelcreme 25

  Art.nr. 070705

  Façade Cream 25 [basic]

  Hydrofoberende impregnering in crèmevorm

  Varianten
  0707 | Façade Cream 25
  Grootte / hoeveelheid

  Brochures en Catalogi

  Brochures worden geladen...

  Productspecificaties

  Bij levering

  Hoedanigheid / Kleur Melkachtig, wit, crèmeachtig.
  Dichtheid (20 °C) Ca. 0,83 kg/l
  Vlampunt > 61
  Actieve stof Silaan/Siloxaan
  Werkzame stofgehalte Ca. 25 M.-%
  Drager Gedearomatiseerde koolwaterstoffen / water

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor buiten
  • Impregnering van minerale ondergronden
  • Slagregenbescherming voor gevels
  • Reduceert vervuiling- en vergroening
  • Poreuze, minerale ondergronden. buiten.
  • Bescherming bij slagregen bij latere spouwisolatie en binnenisolatie
  • Niet toepassen bij oplosmiddelgevoelige materialen zoals Polystyreen of Bitumen.

  Eigenschappen

  • Waterafstotend
  • Dampdoorlatend
  • Goede bescherming tegen vorst/dooizoutbelasting
  • UV-bestendig
  • Eenvoudig en nauwkeurig toe te passen zonder verlies
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet schoon, stofvrij en droog zijn.

   • Voorbereidingen

    Bouwtechnische tekortkomingen, zoals scheuren, slechte voegen, slechte aansluitingen, opstijgend, hygroscopisch vocht  vooraf behandelen.

    De ondergrond moet vrij zijn van biologische vervuilingen zoals algen, mos en schimmels.

    De noodzakelijke reiniging: deze dient echter zo vriendelijk mogelijk te worden uitgevoerd, bijv. met koud of warm water of met een hogedrukstoomreiniger. Hardnekkige vervuilingen kunnen verwijderd worden met de Rotec Nevelstraaltechniek of Remmers reinigingsproducten bijv. Clean SL (Vuiloplosser - 0671), Clean FP (Gevelreinigingspasta - 0666), Clean AC (Steenreiniger AC - 0672), Clean WR (Combi WR - 0675).

  • Verwerking
   • roller
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 25°C
   • Materiaal onverdund aanbrengen met de rol.

  • Verwerkingsinstructies
   • Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet in contact mogen komen met het product, afdekken.

    Pas behandelde oppervlakken tegen regen, wind, zon en condensvorming beschermen.

  • Gereedschap / Reiniging
   • roller
   • Langharige lamsvachtroller

   • Gereedschap moet droog en schoon zijn.

    Na gebruik en tijdens langere werkonderbrekingen gereedschap met water reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij opslaan
   • houdbaarheid 12 maand
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens  12 maand.

  • Verbruik
   • ca. 150 ml - 200 ml / m² per laag
   • Afhankelijk van de porositeit ca. 150 - 200 ml/m² Het verbruik op een voldoende groot proefvlak (1-2 m²) vaststellen.

  • Algemene instructies
   • Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

    De situatie moet dusdanig zijn, dat water niet achter de hydrofobeerzone kan komen.

    Bij aanwezigheid van schadelijke zouten, een kwantitatieve zoutschade analyse uitvoeren.

    Hoge zoutconcentraties kunnen schade veroorzaken welke door een hydrofoberende impregnering niet tegengegaan kunnen worden.

    Voorwaarde voor een optimale hydrofoberende werking is de opname van het impregneermiddel en deze is afhankelijk van het poriën volume van de ondergrond en het vochtgehalte.

    Testen van de werking:
    De wateropname van minerale bouwmaterialen kan met het buisje van prof. Karsten (Funcosil Gevelproefkoffer, Art. Nr. 4954 ) worden verkregen.
    Deze test mag op z'n vroegst 6 weken nadat het hydrofobeermiddel is aangebracht worden gedaan.

    Ondergronden met een zeer geringe zuigkracht en sterk gestructureerde oppervlakte moeten met een vloeibaar impregneermiddel worden behandeld.

    Op gecarbonatiseerde natuursteen is een effectiviteitstest nodig.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.