• Funcosil FC
 • Funcosil FC
  • Funcosil FC
  • Funcosil FC

  Art.nr. 071101

  Funcosil FC

  Hydrofoberende impregneercrème op silaanbasis

  Varianten
  0711 | Funcosil FC
  Grootte / hoeveelheid

  Brochures en Catalogi

  Brochures worden geladen...

  Productspecificaties

  Bij levering

  Hoedanigheid melkachtig, wit, crèmig
  Dichtheid (20 °C) ong. 0,84 kg/ltr
  Vlampunt > 61
  Actieve stof silaan/siloxaan
  Werkzame stofgehalte ong. 40 vol.-%
  Drager gedearomatiseerde koolwaterstof / water

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor buiten
  • Slagregenbescherming voor gevels
  • Reduceert vervuiling- en vergroening
  • Poreuze, minerale ondergronden. buiten.
  • Bescherming bij slagregen bij latere spouwisolatie en binnenisolatie

  Eigenschappen

  • Zeer waterafstotend
  • Dampdoorlatend
  • Goede bescherming tegen vorst/dooizoutbelasting
  • Bijzonder goed indringvermogen
  • UV-bestendig
  • Alkalibestendig
  • Uitstekend lange termijn effect
  • Eenvoudig en nauwkeurig toe te passen zonder verlies
  • Regenvast na ca. 60 minuten na de applicatie
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet schoon, stofvrij en droog zijn.

   • Voorbereidingen

    Bouwtechnische tekortkomingen, zoals scheuren, slechte voegen, slechte aansluitingen, opstijgend, hygroscopisch vocht  vooraf behandelen.

    De noodzakelijke reiniging: deze dient echter zo vriendelijk mogelijk te worden uitgevoerd, bijv. met koud of warm water of met een hogedrukstoomreiniger. Hardnekkige vervuilingen kunnen verwijderd worden met de Rotec Nevelstraaltechniek of Remmers reinigingsproducten bijv. Clean SL (Vuiloplosser - 0671), Clean FP (Gevelreinigingspasta - 0666), Clean AC (Steenreiniger AC - 0672), Clean WR (Combi WR - 0675).

  • Verwerking
   • kwasten/rollen airless/airmix spuiten
   • verwerkingstemperatuur min. 10°C max. 25°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, ondergrond- en omgevingstemperatuur: minstens +10 ºC tot maximum +25°C.

   • De impregnering kruiselings toepassen met een geschikt gereedschap of airless spray. Airless-nozzel: Nr. 523; 50° spuithoek, Boring 0,023 Nr. 421; 40° spuithoek, Boring 0,021

  • Verwerkingsinstructies
   • Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet in contact mogen komen met het product, afdekken.

    Pas behandelde oppervlakken tegen regen, wind, zon en condensvorming beschermen.

    Impregneermiddel overschot verwijderen met Verdunning V101 binnen het uur.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten/rollen airless/airmix spuiten
   • Vachtroller, blokkwast, airless spuitapparatuur. Airless nozzle 40°, boring 0,021, maximum 60 bar spuitdruk.

   • Gereedschap moet droog en schoon zijn.

    Na gebruik en tijdens langere werkonderbrekingen gereedschap met water reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 12 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens  12 maand.

    Geopende verpakking zo snel mogelijk verwerken.

  • Verbruik
   • totale verbruikshoeveelheid 150 ml - 200 ml totaal / m²
   • Afhankelijk van de porositeit, in één bewerking ongeveer 0,15-0,20 ltr/m².

   • De juiste verbruikshoeveelheden voor een calculatie en het maken van een bestek vooraf vastleggen door het opzetten van een proef (1 à 2 m²).

  • Algemene instructies
   • Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

    De situatie moet dusdanig zijn, dat water niet achter de hydrofobeerzone kan komen.

    Bij aanwezigheid van schadelijke zouten, een kwantitatieve zoutschade analyse uitvoeren.

    Hoge zoutconcentraties kunnen schade veroorzaken welke door een hydrofoberende impregnering niet tegengegaan kunnen worden.

    Voorwaarde voor een optimale hydrofoberende werking is de opname van het impregneermiddel en deze is afhankelijk van het poriën volume van de ondergrond en het vochtgehalte.

    Testen van de werking:
    De wateropname van minerale bouwmaterialen kan met het buisje van prof. Karsten (Funcosil Gevelproefkoffer, Art. Nr. 4954 ) worden verkregen.
    Deze test mag op z'n vroegst 6 weken nadat het hydrofobeermiddel is aangebracht worden gedaan.

    Ondergronden met een zeer geringe zuigkracht en sterk gestructureerde oppervlakte moeten met een vloeibaar impregneermiddel worden behandeld.

    Op gecarbonatiseerde natuursteen is een effectiviteitstest nodig.

    Steeds een proefvlak zetten!

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten