Art.nr. 060201

  Funcosil SNL

  Kleurloze, hydrofoberende, oplosmiddelhoudende impregnering op basis van silaan/siloxaan

  Productspecificaties

  Bij levering

  Hoedanigheid kleurloos, vloeibaar
  Dichtheid (20 °C) ong. 0,78 gr/cm³
  Vlampunt > 30°C
  Uitlooptijd s in DIN 2 beker ong. 44
  Actieve stof silaan/siloxaan
  Werkzame stofgehalte M.-% ong. 7
  Drager gedearomatiseerde koolwaterstof

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Slagregenbescherming voor gevels
  • Reduceert vervuiling- en vergroening
  • Nabehandeling / opfrissen van gehydrofobeerde ondergronden
  • Ook geschikt voor het hydrofoberend behandelen van minerale verven.
  • Poreuze, minerale bouwmaterialen zoals baksteen, zand-/kalkzandsteen, mineraal stucwerk en gasbeton

  Eigenschappen

  • Goede bescherming tegen vorst/dooizoutbelasting
  • Zeer waterafstotend
  • Dampdoorlatend
  • Bijzonder goed indringvermogen
  • UV-bestendig
  • Alkalibestendig
  • Uitstekend lange termijn effect
  • Vermindert energieverlies
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet schoon, stofvrij en droog zijn.

   • Voorbereidingen

    Bouwtechnische tekortkomingen, zoals scheuren, slechte voegen, slechte aansluitingen, opstijgend, hygroscopisch vocht  vooraf behandelen.

    De noodzakelijke reiniging: deze dient echter zo vriendelijk mogelijk te worden uitgevoerd, bijv. met koud of warm water of met een hogedrukstoomreiniger. Hardnekkige vervuilingen kunnen verwijderd worden met de Rotec Nevelstraaltechniek of Remmers reinigingsproducten bijv. Clean SL (Vuiloplosser - 0671), Clean FP (Gevelreinigingspasta - 0666), Clean AC (Steenreiniger AC - 0672), Clean WR (Combi WR - 0675).

  • Verwerking
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +10°C tot max. +25°C.

   • Het impregneermiddel drukloos door middel van vloeien vol en zat aanbrengen (verneveling vermijden), zo dat een vloeistoffilm van 30 - 50 cm lang over het oppervlak naar beneden loopt.
    Vloeien van boven naar beneden in secties en onmiddellijk herwerken met een vlakke borstel.
    De bewerking meerdere malen (ten minste tweemaal) herhalen (nat in vochtig) totdat geen opname van het impregneermiddel meer is vast te stellen.

    Gebruik altijd een goed doordrenkte kwast op oppervlakken die niet geschikt zijn voor het spuiten.

  • Verwerkingsinstructies
   • Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet in contact mogen komen met het product, afdekken.

    Pas behandelde oppervlakken tegen regen, wind, zon en condensvorming beschermen.

    Impregneermiddel overschot verwijderen met Verdunning V101 binnen het uur.

    Voor de behandeling en het drogen van oplosmiddelhoudende impregnaties raden wij aan de ramen en deuren gesloten te houden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • Oplosmiddelbestendige lagedruk spuitapparatuur, sproeipomp, kwast, blokkwast, lamsvachtroller

   • Gereedschap moet droog en schoon zijn.

    Na gebruik en tijdens langere werkonderbrekingen het gereedschap reinigen met Verdünnung V 101.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 24 maand.

    Geopende verpakking zo snel mogelijk verwerken.

  • Verbruik
   • Baksteenmetselwerk, fijn poreus: min. 0,8 ltr/m² Baksteenmetselwerk, grof poreus: min. 1,0 ltr/m² Kalkzandsteen glad: min. 0,5 ltr/m² Kalkzandsteen, ruw, gebroken: min. 0,7 ltr/m² Stuclaag: min. 0,5 ltr/m² Gasbeton: min. 1,0 ltr/m² Vezelcement: min. 0,3 ltr/m² Gevelbetonsteen: min. 1,2 ltr/m² Natuursteen fijn poreus: min. 0,6 ltr/m² Natuursteen grof poreus: min. 1,5 ltr/m²

   • De juiste verbruikshoeveelheden voor een calculatie en het maken van een bestek vooraf vastleggen door het opzetten van een proef (1 à 2 m²).

  • Algemene instructies
   • Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

    De situatie moet dusdanig zijn, dat water niet achter de hydrofobeerzone kan komen.

    Voorwaarde voor een optimale hydrofoberende werking is de opname van het impregneermiddel en deze is afhankelijk van het poriën volume van de ondergrond en het vochtgehalte.

    Bij aanwezigheid van schadelijke zouten, een kwantitatieve zoutschade analyse uitvoeren.

    Hoge zoutconcentraties kunnen schade veroorzaken welke door een hydrofoberende impregnering niet tegengegaan kunnen worden.

    Testen van de werking:
    De wateropname van minerale bouwmaterialen kan voor en na de hydrofoberende impregnering met de Funcosil Testplaat resp. met het buisje van prof. Karsten (Funcosil Gevelproefkoffer, Art. Nr. 4954 ) worden verkregen.
    Deze test mag op z'n vroegst 6 weken nadat het hydrofobeermiddel is aangebracht worden gedaan.

    Op gecarbonatiseerde natuursteen is een effectiviteitstest nodig.

    Steeds een proefvlak zetten!

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten