• FM SAN

  Art.nr. 106125

  FM SAN

  Kalkcement saneer voegmortel

  Varianten
  ≤ 1,0 mm
  Varianten
  M5
  Kleur: speciale kleuren* | 1061
  Kleur: speciale kleuren* | 1061
  Kies een kleur
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Bindmiddel Kalk-cement
  Druksterkte (28 dagen) > 5 N/mm² (M5)
  Dyn. E-module (28 d) > 7.000 N/mm²
  Kwaliteitswaarborg GG-CERT
  Maximale korrelgrootte ≤ 1,0 mm
  Open porositeit Ca. 30 vol.-%
  Waterdosering ca. 10% komt overeen met 2,5 l/25 kg

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • Voor de eerste keer invoegen en voeginstandhouding
  • Baksteen- en natuursteenmetselwerk
  • Mortelvoegen van 5 -30 mm

  Eigenschappen

  • Goede kanthechting.
  • Hydrofoob instelbaar
  • Speciale kleur (UV-bestendige pigmenten) mogelijk
  • Dubbel hydrofoob instelbaar
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.

   • Voorbereidingen

    Voegdiepte min. 2 cm of dubbele voegbreedte.

    Geslepen voegranden kunnen tot randafscheuringen leiden.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Het voegen indien mogelijk in twee lagen, de voegmortel goed aandrukken en stevig natrekken, echter niet doorstrijken.

    Slechts zoveel mortel vermengen als in 2 uur verwerkt kan worden.

    De open, gereinigde voegen voornatten.

    Dunlagige toepassing in randgebieden bij herstellingen kan door toevoeging van ZM HF [basic] in het aanmaakwater (verhouding 1:10) worden vergemakkelijkt; hierdoor wordt de uitharding enigszins vertraagd en de hechttreksterkte verhoogd.

    Na het aanbrengen met profileergereedschap (bijv. stuk slang) bewerken.

    Wachttijd tussen 2 bewerkingen is minstens 24 uur.

     

    Verwerking droge spuitmethode
    - Dichtheid vaste mortel ca. 2,2 kg/dm³
    - Cilinderdruksterkte ca. 34 N/mm²

     

  • Verwerkingsinstructies
   • Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan verse mortel.

    De aard en duur van de nabehandeling en oppervlaktebewerking hebben invloed op de uiteindelijke kleur.

    Geringe kleurafwijkingen bij verschillende chargen zijn mogelijk!

    Oppervlakken met verse mortel minstens 4 dagen tegen te snelle droging, vorst en regen beschermen.

    De flankhechting wordt verhoogd door ZM HF [basic] aan het aanmaakwater toe te voegen (verhouding 1:10).

    Voor machinale verwerking kunt u contact opnemen met Remmers Techniek Service. Tel.: +49 5432 83 900

  • Gereedschap / Reiniging
   • Menggereedschap, vlakspaan, voegijzer, profileergereedschap (bijv. stuk slang)

   • Gereedschap kan voordat de mortel is verhard met water worden gereinigd.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 12 maand
   • Droog, in ongeopende verpakking, 12 maand.

  • Verbruik
   • ca. 1,6 kg / ltr op te vullen ruimte
   • Ca. 1,6 kg/ltr voegruimte

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Kan sporen van pyriet (ijzersulfide) bevatten.

    Chromaatarm conform RL 2003/53/EG

    Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen

    Aanmaakwater moet drinkwaterkwaliteit zijn

    Speciale kleuren naar kleurnummer (MF.nr., kleurenwaaier, NCS enz.) of ingezonden kleurmonster (bij wisselende respectievelijk veranderende kleur de gewenste kleuren duidelijk aangegeven).

    De na droging en verharding ontstane kleur is afhankelijk van de omgevingscondities en verwerkingsmethode. Zo ziet een vers, glad oppervlak, in vergelijking met een later afgeglad of ruw oppervlak er lichter uit. Verschillende korrelgroottes in hetzelfde artikel kunnen leiden tot geringe kleurafwijkingen. Vochtbelasting vanuit de ondergrond kan verkleuringen veroorzaken.

    Steeds een proefvlak zetten!

    Alkalische bindmiddelen kunnen niet ijzerhoudend metaal aantasten.

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten

  Gereedschap, accessoires en PBM's