• CL Levell Historic

  Art.nr. 057525

  CL Levell Historic

  Objectspecifiek samengestelde basismortel

  Varianten
  0575 | CL Levell Historic
  Grootte / hoeveelheid

  Brochures en Catalogi

  Brochures worden geladen...

  Productspecificaties

  Bij levering

  Druksterkte Object gericht
  Laagdikte Per laag 10 - 20 mm
  Waterdosering Receptuur gericht

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • Basis stuclaag voor het reproduceren van de structuur en samenstelling van het originele bestand
  • Uitvlakken en egaliseren van ondergronden

  Eigenschappen

  • Volgens het behoud van de oorspronkelijke monumentale waarde
  • Aangepaste bindmiddelen
  • Aangepaste zeeflijn
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.

   • Voorbereidingen

    Ondergrond: zuigend met een lage sterkte

    Produkt als aanbrandlaag > 50 % dekkend aanbrengen.

     

    Ondergrond: Zwak zuigend

    Historic aanbrandmortel (art. 0574) als volvlakse hechtbrug wratvormig aanbrengen

    Alternatief: product als schraaplaag (contactlaag) aanbrengen.

  • Verwerking
   • gladde spaan
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +30°C.

   • Eén laag

    Het product met geschikt gereedschap of machine aanbrengen.

    Laagdikte per laag 10 - 20 mm

     

    Twee lagen

    De eerste laag met een stuckam opruwen.

    De tweede laag na voldoende droging aanbrengen.

    Laagdikte per laag 10 - 20 mm

    Het oppervlak met rei natrekken.

    Voor volgende stuclagen na het aantrekken d.m.v. een putzkam horizontaal opruwen.

     

  • Verwerkingsinstructies
   • Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan verse mortel.

    In het geval van meerlagige toepassing is een voldoende lange wachttijd tussen de toepassingen vereist.

    Oppervlakken met verse mortel minstens 4 dagen tegen te snelle droging, vorst en regen beschermen.

    Haarscheurtjes / krimpscheurtjes zijn onschadelijk en kunnen niet worden afgekeurd, omdat ze de eigenschappen niet beïnvloeden.

    Machinale verwerking kan niet worden gegarandeerd vanwege de objectspecifieke formulering.

  • Gereedschap / Reiniging
   • gladde spaan
   • Menggereedschap, spaan, vlakspaan, aluminium schuurbord

   • Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 6 maand
   • Droog in de originele, gesloten verpakking tenminste 6 maanden.

  • Verbruik
   • specifiek voor het object en recept / m²
   • Object en receptuur gericht

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Aanmaakwater moet drinkwaterkwaliteit zijn

    Kan sporen van pyriet (ijzersulfide) bevatten.

    Niet op gipshoudende ondergronden toepassen!

    Chromaatarm conform RL 2003/53/EG

    Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten