• Primer Hydro HF
 • Primer Hydro HF
  • Primer Hydro HF
  • Primer Hydro HF

  Art.nr. 072505

  Primer Hydro HF

  Watergedragen diepgrondering met verstevigende en hydrofoberende werking

  Varianten
  0725 | Primer Hydro HF
  Grootte / hoeveelheid

  Brochures en Catalogi

  Brochures worden geladen...

  Productspecificaties

  Bij levering

  Hoedanigheid Melkachtig, witte vloeistof
  Dichtheid (20 °C) ong. 1,0 g/cm³
  Vaste stofgehalte 15 %
  Vlampunt Niet brandbaar - waterverdunbaar
  pH-Waarde 8
  Drager Water

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • Grondering voor poederende, minerale ondergronden, zoals P II en P III
  • Verweerde, draagkrachtige oude coatings

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Verstevigend
  • Egaliseert de zuiging van de ondergrond
  • Waterig
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    droog, schoon, stof- en scheurvrij (behalve haarscheurtjes).

    Vrij van bouwzouten

  • Verwerking
   • kwasten/rollen
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 25°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Ondergrond en materiaaltemperaturen minstens +5 ºC tot maximum +25°C verwerken.

   • Schudden voor gebruik.

    Materiaal gelijkmatig met een borstel of een rol aanbrengen.

    De behandeling eventueel herhalen.

  • Verwerkingsinstructies
   • Afhankelijk van het absorptievermogen van de ondergrond, verdun het materiaal tot 1:1 met water.

    Materiaalrestanten aan het oppervlak vermijden.

    Glanzende lagen moeten worden vermeden.

    Constructiefouten, zoals scheuren, gescheurde voegen, beschadigde aansluitingen, opstijgend vocht, moeten vooraf worden verholpen.

    Aangrenzende bouwdelen en stoffen die niet in contact met het product mogen komen, moeten door passende maatregelen worden beschermd.

   • Drogen

    bij +20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid na ongeveer 12 uren overschilderbaar.

    Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen in het algemeen de aangegeven tijden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten/rollen
   • Kwast, borstel, verfrol, spuit.

   • Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 12 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens  12 maand.

  • Verbruik
   • totale verbruikshoeveelheid 100 ml - 200 ml totaal / m²
   • ong. 100 - 200 ml/m² afhankelijk van de ondergrond

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

    De actuele technische richtlijnen dienen te worden gevolgd.

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Steeds een proefvlak zetten!

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.