• CL Top Historic

  Art.nr. 057625

  CL Top Historic

  Objectspecifiek samengestelde mortel

  Kleur: CL Top Historic | 0576
  Grootte / hoeveelheid

  Brochures en Catalogi

  Brochures worden geladen...

  Productspecificaties

  Bij levering

  Druksterkte Object gericht
  Maximale korrelgrootte Object gericht
  Waterdosering Receptuur gericht

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • Objectspecifiek in stand houden, renoveren en saneren van oude gevels van historische gebouwen en monumenten

  Eigenschappen

  • Volgens het behoud van de oorspronkelijke monumentale waarde
  • Aangepaste bindmiddelen
  • Aangepaste zeeflijn
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.

   • Voorbereidingen

    Ondergrond: zuigend met een lage sterkte

    Produkt als aanbrandlaag > 50 % dekkend aanbrengen.

    Ondergrond: Zwak zuigend

    Product als schraaplaag (hechtbrug) aanbrengen.

  • Verwerking
   • gladde spaan
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, ondergrond- en omgevingstemperatuur: min. +5 °C tot max. +30 °C.

   • De aangemaakte mortel met hand aanbrengen. Bij laagdiktes van meer dan 15 mm opwerpen of de mortel machinaal aanbrengen.

    Minimale laagdikte ca. 20 mm (volgens receptuur)

     

  • Verwerkingsinstructies
   • Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan verse mortel.

    Oppervlakken met verse mortel minstens 4 dagen tegen te snelle droging, vorst en regen beschermen.

    Haarscheurtjes / krimpscheurtjes zijn onschadelijk en kunnen niet worden afgekeurd, omdat ze de eigenschappen niet beïnvloeden.

    Machinale verwerking kan niet worden gegarandeerd vanwege de objectspecifieke formulering.

  • Gereedschap / Reiniging
   • gladde spaan
   • Mengapparaat, spaan, aluminium rei, getande spaan, roosterspaan, sponsbord

   • Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 6 maand
   • Droog in de originele, gesloten verpakking tenminste 6 maanden.

  • Verbruik
   • specifiek voor het object en recept / m²
   • Afhankelijk van object en receptuur

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Aanmaakwater moet drinkwaterkwaliteit zijn

    Kan sporen van pyriet (ijzersulfide) bevatten.

    Niet op gipshoudende ondergronden toepassen!

    Chromaatarm conform RL 2003/53/EG

    Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.