• SP Top Q2

  Art.nr. 040825

  SP Top Q2

  Minerale fijne pleister

  Kleur: antiekwit (eigen kleur) | 0408
  Kleur: antiekwit (eigen kleur) | 0408
  Kies een kleur
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Brandklasse Klasse A1
  Druksterkte CS II (1,5 - 5,0 N/mm²)
  Dichtheid vaste mortel Ca. 1,3 kg/dm³
  Granulometrie < 0,5 mm
  Laagdikte één laag 2 - 5 mm
  Schudmaat Ca. 1,2 kg/dm³
  Waterdosering Art. 0408 = ca. 6,0 l / 25 kg
  Art. 0524 = ca. 4,8 l /20 kg
  Wateropnamecoëfficiënt w24 ≤ 0,5 kg/(m²h0,5)

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor buiten
  • Vlak-en dunlaagpleister

  Eigenschappen

  • Dampdoorlaatbaar
  • Water-, weer- en vorstbestendig
  • Hand- en machinaal verwerkbaar
  • Schuurbaar
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.

   • Voorbereidingen

    Ondergrond mat vochtig voornatten.

    Hydrofobe ondergrond met ontspannen water voornatten.

  • Verwerking
   • met spaan / plamuurmes / spuiten
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Hechtbrug

    Het product met aangepast gereedschap als hechtbrug aanbrengen.

     

    Het product aanbrengen in de gewenste laagdikte.

    Met aangepast gereedschap glad afwerken.

    Het oppervlak nabewerken nadat het is aangetrokken.

     

  • Verwerkingsinstructies
   • Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan verse mortel.

    Oppervlakken met verse mortel minstens 4 dagen tegen te snelle droging, vorst en regen beschermen.

    Haarscheurtjes / krimpscheurtjes zijn onschadelijk en kunnen niet worden afgekeurd, omdat ze de eigenschappen niet beïnvloeden.

    Bij de hoeken van in-/uitgangen extra wapeningsweefsel diagonaal inbedden.

    Het werk niet onderbreken tijdens het bekleden van een continu oppervlak.

    Om aanzetten te voorkomen op grotere oppervlakten met meerdere lagen, alle lagen gelijktijdig bewerken;

    Voor aansluitende oppervlakten alleen materiaal gebruiken met hetzelfde chargenummer.

    Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet in contact mogen komen met het product, afdekken.

    Voor machinale verwerking kunt u contact opnemen met Remmers Techniek Service. Tel.: +49 5432 83 900

  • Gereedschap / Reiniging
   • met spaan / plamuurmes / spuiten
   • Mengapparaat, spaan, troffel, filzbord, sponsbord

   • Gereedschap voordat de mortel verhardt met water schoonmaken.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 12 maand
   • Droog, in ongeopende verpakking, 12 maand.

  • Verbruik
   • 1,3 kg / mm laagdikte / m²
   • ca. 1,3 kg/m²/mm; gemiddeld tot ca. 3,5 kg/m²

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Kan sporen van pyriet (ijzersulfide) bevatten.

    Chromaatarm conform RL 2003/53/EG

    Niet op gipshoudende ondergronden toepassen!

    Aanmaakwater moet drinkwaterkwaliteit zijn

    Steeds een proefvlak zetten!

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten