• Multi Fill basic
 • Multi Fill basic
  • Multi Fill basic
  • Multi Fill basic

  Art.nr. 280905

  Multi Fill basic

  Vul- en egaliseerspachtel

  Kleur: wit | 2809
  Kleur: wit | 2809
  Kies een kleur
  Grootte / hoeveelheid

  Brochures en Catalogi

  Brochures worden geladen...

  Productspecificaties

  Bij levering

  Buigtreksterkte (28 d) ca. 3,5 N/mm²
  Druksterkte 24 uur: ong. 3 N/mm²
  28 dagen: ong. 10 N/mm²
  Maximale korrelgrootte < 0,2 mm
  Schudmaat ca. 1,0 kg/dm³
  Waterdosering ca. 1,5-1,92 ltr/5 kg
  6,0-7,5 ltr/20 kg

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • Binnen en buiten
  • Spachtel voor stuclagen, cellenbetonblokken en afbouwplaatmateriaal
  • Gevels alleen onder waterafstotende verflagen

  Eigenschappen

  • Snel afbindend
  • Dampdoorlaatbaar
  • Goed hechting
  • Geen aanzetten (tot 'Nul') uitvlakbaar
  • Spanningsarm en scheurvrij verhardend
  • Schuurbaar
  • Te kleuren
  • Water-, weer- en vorstbestendig
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.

   • Voorbereidingen

    Ondergrond mat vochtig voornatten.

  • Verwerking
   • mortelvloer / spachtel / spaanlaag
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 25°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +25°C

   • Het product aanbrengen in de gewenste laagdikte.

    Met aangepast gereedschap glad afwerken.

    Na uitharding schuurbaar.

     

  • Verwerkingsinstructies
   • Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan verse mortel.

    Oppervlakken met verse mortel minstens 4 dagen tegen te snelle droging, vorst en regen beschermen.

    Haarscheurtjes / krimpscheurtjes zijn onschadelijk en kunnen niet worden afgekeurd, omdat ze de eigenschappen niet beïnvloeden.

    Niet toepassen bij constante waterbelasting.

    Niet met silicaatverven overschilderen.

  • Gereedschap / Reiniging
   • mortelvloer / spachtel / spaanlaag
   • Mengapparaat, spaan, vlakspaan

   • Gereedschap voordat de mortel verhardt met water schoonmaken.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 12 maand
   • Droog, in ongeopende verpakking, 12 maand.

  • Verbruik
   • ca. 1,0 kg / mm laagdikte / m²
   • ca. 1,0 kg/m²/mm laagdikte

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Niet op ondergronden werken, waar sprake is van vochtbelasting via de achterzijde.

    De na droging en verharding ontstane kleur is afhankelijk van de omgevingscondities en verwerkingsmethode. Zo ziet een vers, glad oppervlak, in vergelijking met een later afgeglad of ruw oppervlak er lichter uit. Verschillende korrelgroottes in hetzelfde artikel kunnen leiden tot geringe kleurafwijkingen. Vochtbelasting vanuit de ondergrond kan verkleuringen veroorzaken.

    Aanmaakwater moet drinkwaterkwaliteit zijn

    Chromaatarm conform RL 2003/53/EG

    Steeds een proefvlak zetten!

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten