Art.nr. 051225

  Stucco FZ

  Snel verhardende mortel voor fijn gestructureerde stucoppervlakken, zowel nieuw als oud

  Kleur: antiekwit | 0512
  VPE

  Productspecificaties

  Bij levering

  Druksterkte (28 dagen) > 5,0 N/mm²
  Capillaire wateropname w24 < 1,0 kg/m²
  Schudmaat ong. 1,5 kg/dm³
  Waterdosering ong. 5,5 l/25 kg
  Dampdiffusieweerstand µ < 18

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Overlaging van stuckernen uit stuc- en profileringsmortel Grof
  • Herstellingen van oude, cementgebonden stucdelen
  • Voor het creëren van een gladde, scherpkantige profielen

  Eigenschappen

  • Snel verhardend
  • Waterafstotend
  • Laagdikte éénlagig 1 - 5 mm
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.

   • Voorbereidingen

    Gladde oppervlakten opruwen.

    Ondergrond voornatten.

  • Verwerking
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Ondergrond en materiaaltemperaturen minstens +5 ºC tot maximum +30°C.

   • Mortel aanbrengen en met een sjabloon of mal overtrekken.

    Indien het stucwerk nadien moet worden geschilderd kan dit pas worden uitgevoerd na voldoende verharding en alleen met dampopen en wateraf-stotende verven (Remmers Siliconen-verf LA, Remmers Silicaatverf D).

  • Verwerkingsinstructies
   • Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan verse mortel.

    De aard en duur van de nabehandeling en oppervlaktebewerking hebben invloed op de uiteindelijke kleur.

    Geringe kleurafwijkingen bij verschillende chargen zijn mogelijk!

    Oppervlakken met verse mortel minstens 4 dagen tegen te snelle droging, vorst en regen beschermen.

    De hechting aan de flanken wordt door toevoeging van Hechtemulsie (Art. 0220) in het aanmaakwater (verhouding 1:10) verhoogt.

  • Gereedschap / Reiniging
   • Mixer, mengspiraal/dwangmenger, troffel, spaan, sjabloon, mal.

   • Gereedschap kan voordat de mortel is verhard met water worden gereinigd.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • Droog, in ongeopende verpakking, 12 maand.

  • Verbruik
   • ong. 1,3 kg/m²/mm laagdikte

  • Algemene instructies
   • Kan sporen van pyriet (ijzersulfide) bevatten.

    Chromaatarm conform RL 2003/53/EG

    Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen

    Niet op gipshoudende ondergronden toepassen!

    Aanmaakwater moet drinkwaterkwaliteit zijn

    De na droging en verharding ontstane kleur is afhankelijk van de omgevingscondities en verwerkingsmethode. Zo ziet een vers, glad oppervlak, in vergelijking met een later afgeglad of ruw oppervlak er lichter uit. Verschillende korrelgroottes in hetzelfde artikel kunnen leiden tot geringe kleurafwijkingen. Vochtbelasting vanuit de ondergrond kan verkleuringen veroorzaken.

    Steeds een proefvlak zetten!

    Alkalische bindmiddelen kunnen niet ijzerhoudend metaal aantasten.

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.