Art.nr. 052125

  Stucco GF

  Snel verhardende gietmortel voor het reproduceren van stucelementen

  Kleur: licht grijs | 0521
  VPE

  Productspecificaties

  Bij levering

  Druksterkte (28 dagen) ong. 5,0 N/mm² (M5)
  Capillaire wateropname w24 > 1,0 kg/m²
  Granulometrie < 1,5 mm
  Schudmaat ong. 1,25 kg/dm³
  Waterdosering ong. 7,5 ltr / 25 kg
  Dampdiffusieweerstand µ < 18

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Snel verhardende stucmortel GF voor het fabriceren van profielen, lijsten en ornamenten

  Eigenschappen

  • Snel verhardend
  • Korrel: < 1,5 mm
  • µ-Waarde (dampdiffusieweerstand): < 18
  • Druksterkte: ~ 5,0 N/mm²
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De vorm moet zuiver en stofvrij zijn.

  • Verwerking
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +30°C.

   • Mortel langzaam en gelijkmatig in de vorm laten lopen.

    Afhankelijk van de grootte en de vorm kan het materiaal bij normale omstandigheden uit de mal worden gehaald, na ca. 3 uur.

  • Verwerkingsinstructies
   • Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan verse mortel.

    Vers gegoten elementen dienen ten minste 4 dagen worden beschermd tegen te snelle uitdroging, vorst en regen.

    Haarscheurtjes / krimpscheurtjes zijn onschadelijk en kunnen niet worden afgekeurd, omdat ze de eigenschappen niet beïnvloeden.

    Bij lange lijsten of profielen, moet om breuk te voorkomen, wapening worden gebruikt. Een dekking van de wapening van tenminste 2 cm in acht nemen.

  • Gereedschap / Reiniging
   • Mengapparaat, spaan, troffel

   • Gereedschap kan voordat de mortel is verhard met water worden gereinigd.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • Droog, in ongeopende verpakking, 12 maand.

  • Verbruik
   • ong. 1,1 kg/ltr op te vullen ruimte

  • Algemene instructies
   • Aanmaakwater moet drinkwaterkwaliteit zijn

    Steeds een proefvlak zetten!

    Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.