Art.nr. 051125

  Stucco GZ

  Snel verhardende mortel voor het trekken van stuclijsten

  Kleur: licht grijs | 0511
  VPE

  Productspecificaties

  Bij levering

  Druksterkte (28 dagen) > 5 N/mm² (M5)
  Capillaire wateropname w24 < 1,0 kg/m²
  Schudmaat ong. 1,25 kg/dm³
  Waterdosering ong. 5,5 l/25 kg
  Dampdiffusieweerstand µ < 18

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Voor het maken c.q. trekken van lijsten, profielen voor stucwerk
  • Voor het in stand houden en restaureren van gevels, stucgevels

  Eigenschappen

  • Snel verhardend
  • Laagdikte éénlagig 10 - 40 mm
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.

   • Voorbereidingen

    Gladde oppervlakten opruwen.

    Ondergrond voornatten.

    Bij zwak zuigende ondergronden, eerst Remmers Aanbrandmortel, art.nr. 0400, ruw, wratachtig (50% ige dekking) aanbrengen, desgewenst door toevoeging van Hechtemulsie (0220) (MV 1:5 met water)

    Op sterk zuigende ondergronden Remmers Aanbrandmortel (0400) volledig dekkend aanbrengen.

    Het materiaal kan direct -nat op vochtig aangebracht worden.

  • Verwerking
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Ondergrond en materiaaltemperaturen minstens +5 ºC tot maximum +30°C.

   • De aangemaakte mortel in de gewenste dikte in één of meerdere lagen aanbrengen en met een sjabloon of mal overtrekken.

    Bij grotere laagdiktes wapening gebruiken.

    Een doorhardingstijd van twee weken in acht nemen.

  • Verwerkingsinstructies
   • Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan verse mortel.

    Oppervlakken met verse mortel minstens 4 dagen tegen te snelle droging, vorst en regen beschermen.

  • Gereedschap / Reiniging
   • menggereedschap, vlakspaan, troffel, sjabloon

   • Gereedschap kan voordat de mortel is verhard met water worden gereinigd.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • Droog, in ongeopende verpakking, 12 maand.

  • Verbruik
   • ong. 1,1 kg/m²/mm laagdikte

  • Algemene instructies
   • Kan sporen van pyriet (ijzersulfide) bevatten.

    Chromaatarm conform RL 2003/53/EG

    Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen

    Aanmaakwater moet drinkwaterkwaliteit zijn

    Steeds een proefvlak zetten!

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.