• PUR Aqua Top 2K SG Plus
 • PUR Aqua Top 2K SG Plus
 • PUR Aqua Top 2K SG Plus
  • PUR Aqua Top 2K SG Plus
  • PUR Aqua Top 2K SG Plus
  • PUR Aqua Top 2K SG Plus

  Art.nr. 363204

  PUR Aqua
  Top 2K SG Plus

  Antislip, zijdeglanzende sealer

  Kleur: PUR Aqua ​Top 2K SG Plus | 3632
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Component A

  Dichtheid (20 °C) 1,04 gr/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) 445 mPas

  Component B

  Dichtheid (20 °C) 1,15 gr/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) 4420 mPas

  Vermengd

  Dichtheid (20 °C) 1,05 gr/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) 895 mPas

  Uitgereageerd

  Uitgereageerd

  Vaste stof gehalte M.-% 38 massa-%

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Antslip sealer voor mechanisch, licht te belasten vloeren

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Zijdeglanzend
  • Antislip
  • UV-bestendig
  • Dampdoorlatend
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet draagkrachtig zijn, vormstabiel, stevig, ontdaan van losse delen, stof, olie, vet, rubbersporen en andere stoffen welke de hechting nadelig beïnvloeden.

    De ondergrond moet met geschikte Remmers producten voorbereid worden.

   • Voorbereidingen

    De topsealer moet binnen 48 uur na de voorgaande behandeling worden aangebracht. Indien dit niet mogelijk is, moet de ondergrond met een schuurpad worden geschuurd en vervolgens stofvrij maken.

  • Bereiding
   • mengverhouding comp. A 88 : comp. B 12
   • mengtijd 3 min
   • Combiverpakking

    De verharder (component B) volledig toevoegen aan de hars (component A) .

    Vervolgens de massa met een langzaam draaiende, elektrische mixer (> 1500 toeren/min) en de Remmers patentmixer goed doormengen.

    Het mengsel overgieten in een schone emmer en nogmaals goed vermengen.

    Een minimum mengtijd van 3 minuten is aanbevolen.

    Sliertvorming duidt op onvoldoende menging.

  • Verwerking
   • kwasten/rollen
   • potlife 60 min
   • verwerkingstemperatuur min. 10°C max. 25°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +10°C tot max. +25°C.

   • Hoge temperaturen verkorten, lage temperaturen, met name in combinatie met een hoge luchtvochtigheid, verlengen in het algemeen de opgegeven tijden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten/rollen
   • 25 cm epoxyroller, 50 cm epoxyroller, mengapparaat

   • Als mengspiraal absoluut de Remmers patent mixer gebruiken.

    Uitgebreide informatie hierover vindt u in ons gereedschapsprogramma.

    Gereedschap en eventuele vervuilingen, indien nog niet verhard, met water verwijderen.

    Bij de reiniging de beschermingsmaatregelen en voorschriften voor afvalverwijdering in acht nemen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij opslaan
   • houdbaarheid 6 maand
   • In de originele, gesloten verpakking, niet vermengd, vorstvrij, droog minstens 6 maanden.

  • Verbruik
   • ong. 0,13 kg/m²

  • Toepassingsvoorbeelden
   • Sealer

    Het materiaal zat op het oppervlak aanbrengen. Met een geschikte 25 cm epoxy rol gelijkmatig zat kruislings aanbrengen, en vervolgens uitwalsen 50 cm epoxy rol narollen. De rollen na iedere 30 min. vervangen door nieuwe.

    ong. 0,13 kg/m² bindmiddel

  • Algemene instructies
   • Indien niet anders is aangegeven, zijn alle bovengenoemde waarden en verbruiken onder laboratoriumcondities (20°C) verkregen. Op locatie kunnen geringe afwijkingen ontstaan.

    Voor een goed resultaat is vakkundig personeel nodig.

    Ongelijkmatig aanbrengen, tocht alsmede grote temperatuurverschillen kunnen leiden tot glansverschil.

    Berijdbaar met transportmiddelen met rubberen banden. Niet geschikt voor belasting met transportmiddelen met metalen of polyamide banden, dat geldt ook voor dynamische puntbelasting.

    Gekleurde - vooral zwarte - rubber kan bij langdurig contact met een vloerbedekking verkleuringen nalaten die niet kunnen worden verwijderd (bijvoorbeeld autobanden of machinepoten). Om deze vlekken te voorkomen dienen geschikte polyurethaan wielen of vloermatten te worden gebruikt. Kleurstoffen, haarverfmiddel, bleekmiddelen of ontsmettingsmiddelen kunnen ook leiden tot verkleuring, als ze niet onmiddellijk verwijderd worden.

    Verdere gegevens over de verwerking en het onderhoud van de vermelde producten vindt u in de meest actuele technische informatiebladen alsook in de systeemtoepassingsmatrix van Remmers.

    Per definitie bij antislip-systemen in vergelijking met gladde vloeren rekening houden met een grotere inspanning bij het reinigen, hier moeten in de regel reinigingsmachines met zachte borstels gebruikt worden.

    Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Alleen voor professioneel gebruik!

    Nadere informatie over de veiligheid bij het transport, opslag en verwerking alsook afval en ecologie zijn opgenomen in het geactualiseerde veiligheidsinformatieblad.

  Gereedschap, accessoires en PBM's