• PUR Top 2K S

  Art.nr. 673003

  PUR Top 2K S

  Oplosmiddelhoudende, matte sealer

  Varianten
  6730 | PUR Top 2K S
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Component A

  Dichtheid (20 °C) 1,1 gr/cm³

  Component B

  Dichtheid (20 °C) 1,1 gr/cm³

  Vermengd

  Dichtheid (20 °C) 1,1 gr/cm³

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Sealer voor het Remmers WDD systeem voor balkons

  Eigenschappen

  • oplosmiddelhoudend
  • Oplosmiddelhoudend
  • Mat oppervlak
  • UV-bestendig
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet draagkrachtig zijn, vormstabiel, stevig, ontdaan van losse delen, stof, olie, vet, rubbersporen en andere stoffen welke de hechting nadelig beïnvloeden.

    Alleen te gebruiken op geschikte, afgedichte en op afschot liggende dekvloeren met de dienovereenkomstige, juiste detailleringen die met het Remmers WDD systeem zijn gecoat.

   • Voorbereidingen

    De topsealer moet binnen 48 uur na de voorgaande behandeling worden aangebracht. Indien dit niet mogelijk is, moet de ondergrond met een schuurpad worden geschuurd en vervolgens stofvrij maken.

  • Bereiding
   • mengverhouding comp. A 73,5 : comp. B 26,5
   • mengtijd 3 min
   • Combiverpakking

    De verharder (component B) volledig toevoegen aan de hars (component A) .

    Vervolgens het materiaal met een langzaam draaiende, elektrische mixer (ca. 300 - 400 omwentelingen/min.) vermengen.

    Het mengsel overgieten in een schone emmer en nogmaals goed vermengen.

    Een minimum mengtijd van 3 minuten is aanbevolen.

    Sliertvorming duidt op onvoldoende menging.

  • Verwerking
   • potlife 60 min
   • verwerkingstemperatuur min. 10°C max. 25°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +10°C tot max. +25°C.

   • Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen in het algemeen de aangegeven tijden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten/rollen
   • PU-roller, mengapparaat

   • Uitgebreide informatie hierover vindt u in ons gereedschapsprogramma.

    Reiniging gereedschap en eventuele vervuiling onmiddellijk in verse toestand reinigen met verdunning V103.

    Bij de reiniging de beschermingsmaatregelen en voorschriften voor afvalverwijdering in acht nemen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij opslaan
   • houdbaarheid 12 maand
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens  12 maand.

  • Verbruik
   • ong. 0,15 kg/m²

  • Toepassingsvoorbeelden
   • Sealer

    Het materiaal op de ondergrond aanbrengen en gelijkmatig met een geschikte 25 cm PU-roller tweevoudig kruislings aanbrengen.

    Altijd vers-is-vers werken

    Plasvorming vermijden.

    ong. 0,15 kg/m²

  • Algemene instructies
   • Alle bovengenoemde waarden en verbruiken zijn onder laboratoriumcondities (20°C) met standaardkleuren verkregen. Op locatie kunnen geringe afwijkingen ontstaan.

    Niet geschikt voor binnen! Sterke eigen geur!

    Voor een goed resultaat is vakkundig personeel nodig.

    Het overschrijden van de verwerkingstijd kan leiden tot aanzetten van de roller en verschil in glansgraad en kleur.

    Op aaneengesloten vlakken alleen materiaal met hetzelfde chargenummer verwerken, omdat anders geringe verschillen in kleur, glans en structuur kunnen ontstaan.

    Reparaties en herstel aan bestaande oppervlakken leiden tot een zichtbare overgang qua voorkomen en structuur.

    Ongelijkmatige verwerking alsmede grote temperatuurverschillen aan het oppervlak kunnen leiden tot een ongelijk oppervlak door verschil in glansgraad.

    Oppervlaktewater moet afgevoerd kunnen worden. Stil staand water en plasvorming leiden tot onthechting en beschadiging.

    Mechanische beschadigingen zo snel mogelijk repareren om gevolgschade door vochtinwerking te voorkomen.

    Schuivende en slepende mechanische belastingen leiden tot slijtagesporen.

    Verkleuring door organische kleurstoffen, zoals bijv. bloemblaadjes, ketchup en mosterd, zijn mogelijk.

    Vonken en sigarettenpeuken kunnen leiden tot brandplekken.

    Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Alleen voor professioneel gebruik!

    Nadere informatie over de veiligheid bij het transport, opslag en verwerking alsook afval en ecologie zijn opgenomen in het geactualiseerde veiligheidsinformatieblad.