• Epoxy BS 3000 M
 • Epoxy BS 3000 M
 • Epoxy BS 3000 M
  • Epoxy BS 3000 M
  • Epoxy BS 3000 M
  • Epoxy BS 3000 M

  Art.nr. 637106

  Epoxy BS 3000 M

  Watergedragen, gepigmenteerde, matte sealer

  Kleur: kieselgrijs | 6371
  Kleur: kieselgrijs | 6371
  Kies een kleur
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Vaste stofgehalte 68 massa-%

  Component A

  Dichtheid (20 °C) 1,4 gr/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) 750 mPas

  Component B

  Dichtheid (20 °C) 1,1 gr/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) 750 mPas

  Vermengd

  Dichtheid (20 °C) 1,4 gr/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) 1400 mPas

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Sealer voor het Remmers WDD systeem
  • Topsealer voor Remmers WDD instrooivloeren
  • Topsealer voor het Remmers Dek OS 8 WD-LE systeem

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Mat
  • Emissiearm
  • Mogelijkheid tot anti-slip
  • Dampdoorlatend
  • Weekmakervrij, nonyl- en alkylfenolvrij
  • In uitgereageerde toestand fysiologisch onschadelijk
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet draagkrachtig zijn, vormstabiel, stevig, ontdaan van losse delen, stof, olie, vet, rubbersporen en andere stoffen welke de hechting nadelig beïnvloeden.

    De ondergrond met de hiervoor geschikte Remmers WDD producten voorbereiden.

    Voor OS 8 systemen zie het betreffende testrapport.

  • Bereiding
   • mengverhouding comp. A 84 : comp. B 16
   • mengtijd 3 min
   • Combiverpakking

    De verharder (component B) volledig toevoegen aan de hars (component A) .

    Vervolgens het materiaal met een langzaam draaiende, elektrische mixer (ca. 300 - 400 omwentelingen/min.) vermengen.

    Het mengsel overgieten in een schone emmer en nogmaals goed vermengen.

    Een minimum mengtijd van 3 minuten is aanbevolen.

    Sliertvorming duidt op onvoldoende menging.

  • Verwerking
   • kwasten/rollen
   • potlife 30 min
   • verwerkingstemperatuur min. 8°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +8°C tot max. +30°C.

   • Hoge temperaturen verkorten, lage temperaturen, met name in combinatie met een hoge luchtvochtigheid, verlengen in het algemeen de opgegeven tijden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten/rollen
   • Getande spaan, spaan, kwast, epoxyroller en mengapparaat

   • Uitgebreide informatie hierover vindt u in ons gereedschapsprogramma.

    Gereedschap en eventuele vervuilingen, indien nog niet verhard, met water verwijderen.

    Bij de reiniging de beschermingsmaatregelen en voorschriften voor afvalverwijdering in acht nemen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij opslaan
   • houdbaarheid 9 maand
   • In de originele verpakking ongeopend, koel, droog en beschermd tegen de vorst, ten minste 9 maanden (comp. A), respectievelijk 24 maanden (comp. B).

  • Verbruik
   • Zie toepassingsvoorbeelden

  • Toepassingsvoorbeelden
   • Sealer

    Het materiaal met een rubberen vloerentrekker aanbrengen en vervolgens met een geschikte epoxyroller kruislings narollen.

    ong. 0,15-0,25 kg/m² bindmiddel per laag

   • Topsealer

    Het materiaal met een rubberen vloerentrekker aanbrengen en vervolgens met een geschikte epoxyroller kruislings narollen.

    Het is noodzakelijk meerdere lagen aan te brengen. Het harsmengsel voor de eerste laag met 5% water verdunnen.

    ong. 0,60-0,80 kg/m² bindmiddel per laag

  • Algemene instructies
   • Alle bovengenoemde waarden en verbruiken zijn onder laboratoriumcondities (20°C) met standaardkleuren verkregen. Op locatie kunnen geringe afwijkingen ontstaan.

    Op aaneengesloten vlakken alleen materiaal met hetzelfde chargenummer verwerken, omdat anders geringe verschillen in kleur, glans en structuur kunnen ontstaan.

    Reparaties en herstel aan bestaande oppervlakken leiden tot een zichtbare overgang qua aanzien, structuur en glansgraad.

    Slecht dekkende kleuren (zoals geel, rood of oranje) van de aangebrachte topsealer blijken uit ervaring transparant. In dit geval is een opbouw afgestemd op kleur, bijv. lichtgrijs, noodzakelijk.

    De sealer heeft een systeem typisch, enigszins gestructureerd oppervlak.

    Voor het verkrijgen van een vlak oppervlak rekening houden met extra materiaalverbruik bij ruwe ondergronden.

    Schuivende en slepende mechanische belastingen leiden tot slijtagesporen.

    Berijdbaar met transportmiddelen met rubberen banden. Niet geschikt voor belasting met transportmiddelen met metalen of polyamide banden, dat geldt ook voor dynamische puntbelasting.

    Bij UV- en weersinvloeden zijn epoxyharsen niet kleurstabiel.

    De kleurstabiliteit van de sealer kan door een UV-absorberende polyurethaan topsealer worden verbeterd.

    Voor OS 8-Systemen het betrokken proefrapport nalezen.

    Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Alleen voor professioneel gebruik!

    Deze informatie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Gereedschap, accessoires en PBM's