Art.nr. 697511

  Epoxy AS Color

  Elektrisch geleidende coating

  Kleur:
  speciale kleuren vanaf 100 kg | 6975

  Productspecificaties

  Bij levering

  Component A

  Dichtheid (20 °C) 1,6 gr/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) 3900 mPas

  Component B

  Dichtheid (20 °C) 1,1 gr/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) 340 mPas

  Vermengd

  Dichtheid (20 °C) 1,5 gr/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) 1600 mPas

  Uitgereageerd

  Uitgereageerd

  Shore D na 28 dagen > 78

  Technische gegevens

  lekbestendigheid < 10^6 Ohm (systeemweerstand volgens DIN 1081, zie testcertificaat)

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Antistatische coating

  Eigenschappen

  • Geleidend
  • Mechanisch belastbaar
  • Chemisch belastbaar
  • Optioneel antislip
  • Berijdbaar met palletwagen en vorkheftruck
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet draagkrachtig zijn, vormstabiel, stevig, ontdaan van losse delen, stof, olie, vet, rubbersporen en andere stoffen welke de hechting nadelig beïnvloeden.

    De hechttreksterkte van de gegrondeerde ondergrond moet min. 1,5 N/mm² bedragen (kleinste waarde min. 1,0 N/mm²). De drukvastheid moet min. 25 N/mm² bedragen.

    Er moet absoluut een geschikte Remmers epoxy-grondering of epoxy-schraaplaag aangebracht worden.

   • Voorbereidingen

    Voor het verkrijgen van een gladde ondergrond, kan er bijvoorbeeld een schraaplaag worden aangebracht.

    Voor gedetailleerde informatie raadpleeg de huidige technische fiche van elk product.

    In principe Epoxy Conductive conform het nieuwste technisch merkblad als geleidende laag aanbrengen.

  • Bereiding
   • Combiverpakking

    De verharder (component B) volledig toevoegen aan de hars (component A) .

    Vervolgens het materiaal met een langzaam draaiende, elektrische mixer (ca. 300 - 400 omwentelingen/min.) vermengen.

    Een minimum mengtijd van 3 minuten is aanbevolen.

    Sliertvorming duidt op onvoldoende menging.

  • Verwerking
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +10°C tot max. +30°C.

   • Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen in het algemeen de aangegeven tijden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • Spaan, getande spaan, Schlingenwals, metalen prikroller, geschikt mengapparaat

   • Uitgebreide informatie hierover vindt u in ons gereedschapsprogramma.

    Gereedschap en vervuiling indien nog niet verhard met Verdunning V101 reinigen.

    Bij de reiniging de beschermingsmaatregelen en voorschriften voor afvalverwijdering in acht nemen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • In ongeopende, originele verpakkking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand (component A) respectievelijk min. 24 maand (component B).

  • Verbruik
   • Zie toepassingsvoorbeelden

  • Toepassingsvoorbeelden
   • Coating

    De vermelde geschatte verbruikshoeveelheden hebben betrekking op gladde, geëgaliseerde ondergronden.

    Het materiaal op de goed voorbereide ondergrond aanbrengen en met geschikt gereedschap, bijv. getande spaan of getande vloertrekker, verdelen.

    Vervolgens met Schlingenwals of metalen prikroller narollen.

    ong. 1,8 - 2,5 kg/m² bindmiddel

  • Algemene instructies
   • Indien niet anders is aangegeven, zijn alle bovengenoemde waarden en verbruiken onder laboratoriumcondities (20°C) verkregen. Op locatie kunnen geringe afwijkingen ontstaan.

    Op aaneengesloten vlakken alleen materiaal met hetzelfde chargenummer verwerken, omdat anders geringe verschillen in kleur, glans en structuur kunnen ontstaan.

    Op aaneengesloten vlakken alleen materiaal met hetzelfde chargenummer verwerken. De geleiding van de coating wordt door koolvezels gewaarborgd. Deze zijn bij goed dekkende en donkere kleuren bijna niet zichtbaar. Slecht dekkende kleuren op basis van de zichtbaarheid van de koolvezels en het mogelijk doorschijnen van de zwarte geleidende laag niet toepassen.

    Voor het aanbrengen van de deklaag de functionaliteit van de geleidende laag en aansluitingen controleren en in een meetprotocol vastleggen.

    Lage luchtvochtigheid kan tot een hogere geleidingsweerstand leiden, ongelijkmatige respectievelijk grotere laagdiktes zelfs tot een niet geleidende coating leiden.

    Dunne laagdiktes, omstandigheden zoals lage temperaturen kunnen het aanzicht beïnvloeden.

    Schuivende en slepende mechanische belastingen leiden tot slijtagesporen.

    Belasting door voertuigen met metalen en polyamide banden alsmede dynamische puntbelasting kunnen eventueel leiden tot een verhoogde slijtage.

    Bij UV- en weersinvloeden zijn epoxyharsen niet kleurstabiel.

    Reparaties en herstel aan bestaande oppervlakken leiden tot een zichtbare overgang qua voorkomen en structuur.

    Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Alleen voor professioneel gebruik!

    Deze informatie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Gereedschap, accessoires en PBM's