• Crete ACC

  Art.nr. 6542

  Crete ACC

  Versneller voor het Crete-systeem

  Brochures en Catalogi

  Brochures worden geladen...

  Productspecificaties

  Bij levering

  1K product

  Dichtheid (20 °C) 0,96 g/cm³
  Viscositeit ( 20 °C) 600 mPa s

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  Eigenschappen

  • Eenvoudig te doseren
  • Versnelling van de doorharding van Crete-systemen
  • Verwerking
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Temperatuur van de omgeving en van de ondergrond min. +8 °C tot max. +20 °C. Mechanisch te belasten na 3 dagen, volledig te belasten na 7 dagen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij opslaan
   • houdbaarheid 9 maand
   • In gesloten, originele verpakking, vorstvrij, droog en tegen te grote opwarming beschermd, minstens. 9 maanden.

  • Verbruik
   • Zie tabel bij Toepassingsvoorbeelden

  • Toepassingsvoorbeelden

   • Crete TF 60
    Toepassing
    Temperatuur (°C)
    Cat-hoeveelheid (g)
    Verwerkings-tijd (min)
    Beloopbaar / Overwerkbaar (uren)
    Waterbesten-digheid (uren)
    Grondering / Verzegeling
    8
    200
    10
    4
    5

    13
    150
    10
    4
    5

    20
    100
    10
    4
    5

    De aangegeven verwerkingstijd omvat het prikken, het bewerken en, indien nodig, het instrooien. De vermelde hoeveelheden katalysatoren hebben betrekking op een standaard verpakkingseenheid Crete TF 60 van 10 kg.

    Crete SL 80
    Toepassing
    Temperatuur (°C)
    Cat-hoeveelheid(g)
    Verwerkings-tijd  (min)
    Beloopbaar / Overwerkbaar (uren)
    Instrooicoating
    8
    150
    8
    6:00
    13
    75
    8
    7:30
    20
    50
    12
    7:30
    De aangegeven werktijd omvat het prikken, het bewerken en, indien nodig, het instrooien. De vermelde hoeveelheden katalysatoren hebben betrekking op een standaard verpakkingseenheid Crete SL 80 van 20 kg.

    Crete BL 120
    Toepassing
    Temperatuur (°C)
    Cat-hoeveelheid (g)
    Verwerkings-tijd (min)
    Beloopbaar / Overwerkbaarr (uren)
    Gietmortel
    8
    150
    10
    6:30
    13
    75
    8
    7
    20
    50
    6
    7:30
    Instrooicoating
    8
    100
    8
    8
    13
    75
    8
    6:30
    20
    50
    6
    7
    De aangegeven werktijd omvat het prikken, het bewerken en, indien nodig, het instrooien. De vermelde hoeveelheden katalysatoren hebben betrekking op een standaard verpakkingseenheid Crete BL 120 van 26 kg.

  • Algemene instructies
   • Tenzij anders vermeld, werden alle bovenstaande waarden en verbruiken bepaald onder laboratoriumomstandigheden. Tijdens de verwerking ter plaatse kunnen zich licht afwijkende waarden voordoen.

    Het gebruik van de versneller leidt tot een kortere werktijd. Afhankelijk van de gebruikte hoeveelheid kunnen er troffel- of spijkersporen in het oppervlak ontstaan.

    Gebruik op aan elkaar grenzende oppervlakken alleen materiaal met hetzelfde versnellergehalte.

    Meer informatie over de verwerking, de systeemopbouw en het onderhoud van de genoemde producten vindt u in de bijbehorende actuele gegevensbladen, verwerkingsinstructies en aanbevelingen voor het Remmers systeem.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.