• Kwartszand 07/12 DF

  Art.nr. 440725

  Kwartszand 07/12 DF

  Mengsel van vuurgedroogd kwartszand

  Varianten
  4407 | Kwartszand 07/12 DF
  Grootte / hoeveelheid

  Brochures en Catalogi

  Brochures worden geladen...

  Productspecificaties

  Bij levering

  Vorm vast
  Granulometrie ong. 0,7 - 1,2 mm
  Korreldichtheid 2,65 g/cm³

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Instrooizand voor Remmers systemen

  Eigenschappen

  • Gewassen
  • Vuurgedroogd
  • Stofvrij
  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • Droog opgeslagen, onbeperkt.

  • Verbruik
   • Afhankelijk van de toepassing (zie technische fiche van het betreffende bindmiddel)

  • Toepassingsvoorbeelden
   • Instrooimateriaal

    Vol, zat en gelijkmatig overvloedig in de geschikte, nog verse Remmers coating strooien.

    Na verharding niet gebonden overtollig materiaal verwijderen.

    ong. 4 - 6 kg/m² inclusief overschot

  • Algemene instructies
   • De maximale vulgraad is afhankelijk van het gebruikte bindmiddel, de laagdikte en de condities ter plaatse.

    Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Nadere informatie over de veiligheid bij het transport, opslag en verwerking alsook afval en ecologie zijn opgenomen in het geactualiseerde veiligheidsinformatieblad.