Art.nr. 675225

  Selectmix RMS

  Mengsel van vuurgedroogd kwartszand

  Productspecificaties

  Bij levering

  Vorm vast
  Granulometrie ong. 0,1 - 3,0 mm
  Korreldichtheid 2,65 gr/cm³

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Kwartszand mengsel met een optimale zeeflijn voor het samenstellen van mortels en kunstharsvloeren

  Eigenschappen

  • Het verkrijgen van hoge sterktes
  • Machinaal glad af te werken
  • Verwerking
   • Toepassing, vulgraad en verwerking worden bepaald door het hars-harder systeem.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • Droog opgeslagen, onbeperkt.

  • Verbruik
   • Afhankelijk van de toepassing (zie technisch van het bindmiddel)

  • Algemene instructies
   • De maximale vulgraad is afhankelijk van het gebruikte bindmiddel, de laagdikte en de condities ter plaatse.

    Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Alleen voor professioneel gebruik!

    Nadere informatie over de veiligheid bij het transport, opslag en verwerking alsook afval en ecologie zijn opgenomen in het geactualiseerde veiligheidsinformatieblad.

  Gereedschap, accessoires en PBM's