• Antihygro

  Art.nr. 061605

  Antihygro

  Zwellingremmend middel voor natuursteen met een kleiachtige minerale structuur

  Varianten
  0616 | Antihygro
  Grootte / hoeveelheid

  Brochures en Catalogi

  Brochures worden geladen...

  Productspecificaties

  Bij levering

  Dichtheid (20 °C) ca. 1,0 g/cm³
  Kleur kleurloos
  Geur neutraal
  Werkzame stofgehalte 0,2 Mol/l

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • Voor natuursteen met sporen van kleiachtige mineralen
  • Vermindering van kleiachtig materiaal geïndiceerde verweringsprocessen

  Eigenschappen

  • Reductie van het hygrisch zwellen
  • Reductie van de uitzettingssnelheid
  • Niet hydrofoberend
  • Geen sterkteverhoging
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet zuigkrachtig, zuiver, stofvrij en droog zijn.

   • Voorbereidingen

    Noodzakelijke reinigingsmaatregelen dienen zo voorzichtig mogelijk te worden uitgevoerd, bijv. door besproeien met koud of warm water of door middel van stoomreiniging; bij hardnekkige vervuiling dient bij voorkeur de rotec zachtstraalmethode of Remmers reinigingsproducten [bijv. Clean FP, Clean AC basic, Clean WR] te worden gebruikt.

  • Verwerking
   • kwasten/ lagedruk spuiten/ -sproeien
   • verwerkingstemperatuur min. 8°C max. 25°C
   • Het impregneermiddel drukloos door middel van vloeien vol en zat aanbrengen (verneveling vermijden), zo dat een vloeistoffilm van 30 - 50 cm lang over het oppervlak naar beneden loopt.
    Vloeien van boven naar beneden in secties en onmiddellijk herwerken met een vlakke borstel.
    De bewerking meerdere malen (ten minste tweemaal) herhalen (nat in vochtig) totdat geen opname van het impregneermiddel meer is vast te stellen.

    Gebruik altijd een goed doordrenkte kwast op oppervlakken die niet geschikt zijn voor het spuiten.

  • Verwerkingsinstructies
   • Pas behandelde oppervlakken tegen regen, wind, zon en condensvorming beschermen.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten/ lagedruk spuiten/ -sproeien
   • Roestvrije lage druk, toevoer- en spuitapparatuur, vloeistofpompen, borstel en platte borstel

   • Gereedschap moet droog en schoon zijn.

    Na gebruik en tijdens langere werkonderbrekingen gereedschap met water reinigen.

    Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 12 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens  12 maand.

    Geopende verpakking zo snel mogelijk verwerken.

  • Verbruik
   • afhankelijk van de toepassing / m²
   • Schilferzandsteen: 1,0 – 4,5 l/m² Rode zandsteen: 0,3 – 2,5 l/m² Tuffsteen: 1,0 – 6,0 l/m² Baksteen: 0,2 – 3,0 l/m²

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

    Voorwaarde voor een optimale hydrofoberende werking is de opname van het impregneermiddel en deze is afhankelijk van het poriën volume van de ondergrond en het vochtgehalte.

    Residuen (bijv. Oppervlakteactieve stoffen, was...) van een eerdere reiniging kunnen het effect van het product beïnvloeden en moet daarom volledig verwijderd worden.

    Een hoge alcaliteit van de ondergrond kan ook nadelig zijn voor de effectiviteit en werkzaamheid.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.