• Color CL Historic

  Art.nr. 656910

  Color CL Historic

  Kalkverf zonder aandeel organisch bindmiddel

  Kleur: wit | 6569
  Grootte / hoeveelheid

  Brochures en Catalogi

  Brochures worden geladen...

  Productspecificaties

  Bij levering

  Bindmiddel gedispergeerd witkalkhydraat
  Dichtheid (20 °C) 1,54 gr/cm³
  pH-Waarde > 11
  Viscositeit 3500 mPas

  Uitgereageerd

  Uitgereageerd

  Kleur wit
  Glansgraad mat
  Waterabsorptiecoëfficiënt
  (DIN 52617)
  afhankelijk van de ondergrond
  Dampdoorlaatbaarheid
  (DIN 52615)
  sd < 0,01 m

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen
  • Poreuze, minerale bouwmaterialen binnen
  • Monumentenzorg
  • "Ecobouw"

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Capillairactief
  • Zeer dampdoorlatend
  • Zeer goed dekvermogen
  • Bevat geen organische bindmiddeltoevoegingen
  • Oplosmiddel- en weekmakervrij
  • Bevat geen conserveringsmiddelen
  • Mineraalwater gebasseerd
  • Titaandioxidevrij
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, droog, zuiver, stof en scheurvrij (uitgenomen haarscheuren)

    Vrij van bouwzouten

    Zuigend.

   • Voorbereidingen

    De ondergrond voornatten.

    Eventueel de noodzakelijke structuuraanpassing met Color CL Fill Historic.

  • Verwerking
   • kwasten/rollen
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 25°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +25°C.

   • Het materiaal goed roeren en snel, zonder onderbreking door middel van kwasten of rollen aanbrengen.

    Twee lagen vereist.

    Wachttijd tussen de bewerkingen is minstens 24 uur.

    Ter vermindering van het krijten van de behandelde vlakken in meerdere lagen, nadien nat maken.

  • Verwerkingsinstructies
   • De zuiging van de ondergrond op een voldoende groot proefvlak testen.

    Ter voorkoming van aanzetten nat-in-nat in één keer bewerken.

    Voor aansluitende oppervlakten alleen materiaal gebruiken met hetzelfde chargenummer.

    De eindkleur na droging en verharding is afhankelijk van de zuiging van de ondergrond, conditie van de omgeving, verwerking en nabehandeling.

    Vochtinwerking vanuit de ondergrond kan leiden tot verkleuring.

    Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet in contact mogen komen met het product, afdekken.

     

     

   • Drogen

    Hanteerbaar: 4 tot 6 uur Overschilderbaar: 24 uur

    Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen

    Lage temperaturen, weinig ventilatie en een hoge luchtvochtigheid vertragen de droging.

   • Verdunnen

    Materiaal kan tot 10% met water worden verdund.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten/rollen
   • Kwast, blokkwast, vachtroller

   • Gereedschap en eventuele vervuilingen, indien nog niet verhard, met water verwijderen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 12 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens  12 maand.

  • Verbruik
   • ca. 0,2 - 0,25 kg / m² per laag
   • ong. 0,2 - 0,25 kg/m² per laag

   • Twee lagen vereist.

    Het verbruik kan variëren afhankelijk van het oppervlak.

    Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.