Art.nr. 060805

  Funcosil SL

  Kleurloze, hydrofoberende impregnering op basis van silaan/siloxaan voor kalkzandsteen

  Productspecificaties

  Bij levering

  Hoedanigheid kleurloos, vloeibaar
  Dichtheid (20 °C) ong. 0,79 g/cm³
  Vlampunt ong. 40 °C
  Uitlooptijd s in DIN 2 beker 44
  Uitlooptijd s in DIN 4 Beker 10
  Actieve stof silaan/siloxaan
  Werkzame stofgehalte M.-% ong. 7
  Drager gedearomatiseerde koolwaterstoffen

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Slagregenbescherming voor gevels
  • Reduceert vervuiling- en vergroening
  • Minerale bouwmaterialen, met name voor kalkhoudende natuursteen

  Eigenschappen

  • Goede bescherming tegen vorst/dooizoutbelasting
  • Waterafstotend
  • Dampdoorlatend
  • Goed indringvermogen
  • UV-bestendig
  • Alkalibestendig
  • Uitstekend lange termijn effect
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet schoon, stofvrij en droog zijn.

    Residuen (bijv. Oppervlakteactieve stoffen, was...) van een eerdere reiniging kunnen het effect van het product beïnvloeden en moet daarom volledig verwijderd worden.

   • Voorbereidingen

    Bouwtechnische tekortkomingen, zoals scheuren, slechte voegen, slechte aansluitingen, opstijgend, hygroscopisch vocht  vooraf behandelen.

    De noodzakelijke reiniging: deze dient echter zo vriendelijk mogelijk te worden uitgevoerd, bijv. met koud of warm water of met een hogedrukstoomreiniger. Hardnekkige vervuilingen kunnen verwijderd worden met de Rotec Nevelstraaltechniek of Remmers reinigingsproducten bijv. Clean SL (Vuiloplosser - 0671), Clean FP (Gevelreinigingspasta - 0666), Clean AC (Steenreiniger AC - 0672), Clean WR (Combi WR - 0675).

  • Verwerking
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +10°C tot max. +25°C.

   • Het impregneermiddel drukloos door middel van vloeien vol en zat aanbrengen (verneveling vermijden), zo dat een vloeistoffilm van 30 - 50 cm lang over het oppervlak naar beneden loopt.
    Vloeien van boven naar beneden in secties en onmiddellijk herwerken met een vlakke borstel.
    De bewerking meerdere malen (ten minste tweemaal) herhalen (nat in vochtig) totdat geen opname van het impregneermiddel meer is vast te stellen.

    Gebruik altijd een goed doordrenkte kwast op oppervlakken die niet geschikt zijn voor het spuiten.

  • Verwerkingsinstructies
   • Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet in contact mogen komen met het product, afdekken.

    Pas behandelde oppervlakken tegen regen, wind, zon en condensvorming beschermen.

    Impregneermiddel overschot verwijderen met Verdunning V101 binnen het uur.

  • Gereedschap / Reiniging
   • Oplosmiddelbestendige lagedruk spuitapparatuur, sproeipomp, kwast, blokkwast, lamsvachtroller

   • Gereedschap moet droog en schoon zijn.

    Na gebruik en tijdens langere werkonderbrekingen het gereedschap reinigen met Verdünnung V 101.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 24 maand.

    Geopende verpakking zo snel mogelijk verwerken.

  • Verbruik
   • Natuursteen (fijn poreus): 0,2-0,5 ltr/m² Natuursteen (grof poreus): 0,4-1,5 ltr/m²

   • De juiste verbruikshoeveelheden voor een calculatie en het maken van een bestek vooraf vastleggen door het opzetten van een proef (1 à 2 m²).

  • Algemene instructies
   • Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

    De situatie moet dusdanig zijn, dat water niet achter de hydrofobeerzone kan komen.

    Voorwaarde voor een optimale hydrofoberende werking is de opname van het impregneermiddel en deze is afhankelijk van het poriën volume van de ondergrond en het vochtgehalte.

    Testen van de werking:
    De wateropname van minerale bouwmaterialen kan voor en na de hydrofoberende impregnering met de Funcosil Testplaat resp. met het buisje van prof. Karsten (Funcosil Gevelproefkoffer, Art. Nr. 4954 ) worden verkregen.
    Deze test mag op z'n vroegst 6 weken nadat het hydrofobeermiddel is aangebracht worden gedaan.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten