• KSE 500 STE

  Art.nr. 071301

  KSE 500 STE

  Bindmiddel voor het KSE-modulesysteem Elastische steenversteviger op basis van kiezelzuurester (KSE) met een hoge gelafscheiding met puur minerale zwevende deeltjes

  Varianten
  0713 | KSE 500 STE
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Dichtheid (20 °C) 1,02 gr/cm³
  Kleur troebel, eventueel licht gelig
  Geur typisch
  Katalysatorsysteem neutraal
  Werkzame stofgehalte ong. 75 massa-%

  Na verwerking

  Na verwerking

  Bijproduct (reactieafhankelijk) Ethanol (verdampt)

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • Opvulmassa
  • Kit- en kwastmortel
  • Lazuur en slurry

  Eigenschappen

  • Bevat zachte segmenten voor een flexibelere kiezelgel
  • Gunstig spannings-uitzetting-vermogen op basis van grote, spanningsarme "kiezelgelbruggen"
  • Hoeveelheid gelafscheiding: ca. 50%
  • Niet hydrofoberend
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet schoon, stofvrij en droog zijn.

   • Voorbereidingen

    Bouwtechnische tekortkomingen, zoals scheuren, slechte voegen, slechte aansluitingen, opstijgend, hygroscopisch vocht  vooraf behandelen.

    De noodzakelijke reiniging: deze dient echter zo vriendelijk mogelijk te worden uitgevoerd, bijv. met koud of warm water of met een hogedrukstoomreiniger. Hardnekkige vervuilingen kunnen verwijderd worden met de Rotec Nevelstraaltechniek of Remmers reinigingsproducten bijv. Clean SL (Vuiloplosser - 0671), Clean FP (Gevelreinigingspasta - 0666), Clean AC (Steenreiniger AC - 0672), Clean WR (Combi WR - 0675).

    Ter voorkoming van materiaalverlies kan al voor de reiniging een voorsteviging met KSE 100 of een andere, geschikte steenversteviger worden uitgevoerd.

    De zuiging van de ondergrond door middel van een grondering (bijv. V KSE, KSE 100, KSE 300) reduceren.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 10°C max. 20°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +10°C tot max. +20°C.

   • KSE 500 STE voor gebruik goed schudden respectievelijk roeren.

    Verwerkingsrichtlijnen en voorbeeld recepturen van de vermelde hoeveelheden vindt u in de technische leidraad van het KSE-modulesysteem.

  • Verwerkingsinstructies
   • Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet in contact mogen komen met het product, afdekken.

    Pas behandelde oppervlakken tegen regen, wind, zon en condensvorming beschermen.

  • Gereedschap / Reiniging
   • Spuit, spaan, spatel, kwast

   • Gereedschap moet droog en schoon zijn.

    Na gebruik en tijdens langere werkonderbrekingen het gereedschap reinigen met Verdünnung V 101.

    Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 24 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 24 maand.

    Geopende verpakking zo snel mogelijk verwerken.

    De verpakking na ieder gebruik weer luchtdicht sluiten, omdat KSE met (lucht)vochtigheid reageert.

  • Verbruik
   • afhankelijk van de toepassing / m²
   • Individueel afgestemd afhankelijk van de toepassing (zie technische leidraad KSE-modulesysteem)

  • Algemene instructies
   • Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

    Bij aanwezigheid van schadelijke zouten, een kwantitatieve zoutschade analyse uitvoeren.

    Hoge zoutconcentraties kunnen schade veroorzaken welke door een hydrofoberende impregnering niet tegengegaan kunnen worden.

    Residuen (bijv. Oppervlakteactieve stoffen, was...) van een eerdere reiniging kunnen het effect van het product beïnvloeden en moet daarom volledig verwijderd worden.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.