• KSE-Vulstof A

  Art.nr. 057103

  KSE-Vulstof A

  Vulstof voor het Remmers KSE-modulesysteem

  Kleur: KSE-Vulstof A | 0571
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Kleur licht grijs
  Schudmaat (DIN 52110) ong. 0,7 kg/ltr
  Aanzuigdichtheid (DIN ISO 787/11) ong. 0,9 kg/ltr

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • Het maken van KSE-gebonden mineraalmeel slurry
  • Opvulmassa
  • Kit- en kwastmortel

  Eigenschappen

  • Verkleving van chloride-glimmer-kwarts
  • Verwerking
   • Voorbeeld recepturen en verwerking vindt u in de technische leidraad van de KSE-module.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 12 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In ongeopende zak, koel en droog opgeslagen ten minste 12 maand.

  • Verbruik
   • Afhankelijk van de toepassing

  • Algemene instructies
   • Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.