©

Pleisterwerk

Oude pleisterlagen renoveren - eenvoudig en snel een perfecte gevel

Bouwwerken veranderen. Door de jaren heen zetten vuil en schadelijke stoffen in de lucht zich af op de gevels. Vocht dringt in. Wanneer het tijd is voor een renovatie, worden de gevels in het algemeen altijd wel gereinigd, maar meestal is dat niet voldoende.

Wanneer er sprake is van hoge zoutconcentraties, dan verdient het de aanbeveling het zoutgehalte aan het oppervlak te reduceren met een één-laag of twee-lagen systeem of te werken opofferingstuclagen ook wel Kompressenputz.

Pleisterwerk

10 producten gevonden
 

Weergave:

Art.nr. 0401

Zoutbufferende speciale pleister voor vocht- en zoutbelast metselwerk conform WTA

Art.nr. 0417

Saneerpleister voor vocht- en zoutbelast metselwerk conform WTA met warmte-isolerende eigenschappen

Art.nr. 0402

Speciale pleister voor vocht- en zoutbelast metselwerk conform WTA

Art.nr. 0416

Speciale pleister voor vocht- en zoutbelast metselwerk conform WTA met een zeer hoge sulfaatweerstand

Art.nr. 1077

Zoutbuffer-stucmortel/opofferings-stucmortel conform WTA

Art.nr. 0575

Objectspecifiek samengestelde basismortel

Art.nr. 0576

Objectspecifiek samengestelde mortel

Art.nr. 0543

Basismengsel ("droog-gebluste", cementvrije zand-kalkmortel) voor het maken van mortel en pleister conform historisch voorbeeld onder toevoeging van lokaal verkrijgbare toeslagstoffen

Art.nr. 223913

Kaleimortel op basis van natuurlijke hydraulische kalk en minerale toeslagstoffen. Kaleimortel Wit kan worden ingekleurd door toevoeging van maximum 400 gr alkalibestendig kleurpigment te mengen in het aanmaakwater.

Art.nr. 223915

Kaleimortel op basis van natuurlijke hydraulische kalk en minerale toeslagstoffen