• Clean Galena neutraal

  Art.nr. 066201

  Clean Galena neutraal

  Reiniger voor emissievrije reiniging van minerale oppervlakken

  Varianten
  0662 | Clean Galena Neutraal
  Grootte / hoeveelheid

  Brochures en Catalogi

  Brochures worden geladen...

  Productspecificaties

  Bij levering

  Dichtheid (20 °C) 1,10 g/ml
  pH-Waarde ong. 9,8

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • alleen voor de professionele verwerker
  • vloeren/wanden/plafonds binnen en buiten
  • Aanpassing van de actieve sterkte en drogingseigenschappen van Clean Galena
  • Minerale oppervlakken, in het bijzonder kalksteen
  • Vermindering van zware metalen, met in het bijzonder lood
  • Vermindering van vuilkorsten
  • Verwijderen van vlekken veroorzaakt door koper- of ijzercomponenten op natuursteen.
  • Voor de professionele verwerker.

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Reiniging van het oppervlak
  • Emissievrij
  • Droogt op in een gemakkelijk te verwijderen huid
  • Bindt oppervlakkige onzuiverheden
  • Complexering van zware metalen
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig en stofvrij.

   • Voorbereidingen

    Reinig het substraat met een geschikt gereedschap.

    Ter beoordeling van het reinigingseffect een proefvlak opzetten.

    Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet in contact mogen komen met het product, afdekken.

    Ondergrond goed voornatten

  • Verwerking
   • kwast/plamuurmes/gladde spaan/airless spuit
   • droogtijd overschilderbaar na 24 uur
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, ondergrond- en omgevingstemperatuur: min. +5 °C tot +30 °C.

   • Materiaal goed oproeren.

    Indien nodig, meng het materiaal met Clean Galena om de reinigende werking en het drooggedrag aan te passen. Documenteer de mengverhouding.

     

    Volvlaks aanbrengen op de ondergrond met behulp van geschikt gereedschap.

    De scheuren, barsten en contouren moeten goed gevuld zijn.

    Na complete droging (in het algemeen 24 u na het aanbrengen) kan het vel voorzichtig verwijderd worden van de oppervlakte met een spatel.

    Indien nodig, na het verwijderen van de huid, reinigt u de behandelde zones met helder water, of met hete stoom, vertrekkend van het laagste punt.

    Afhankelijk van het bestaande type vervuiling en ondergrond kunnen verdere reinigingsprocedures noodzakelijk zijn.

    Indien noodzakelijk, kan men het reinigingsproces herhalen.

  • Verwerkingsinstructies
   • Voor machinale verwerking kunt u contact opnemen met Remmers Techniek Service. Tel.: +49 5432 83 900

    De droogtijd is afhankelijk van de ondergrond, de laagdikte en de klimatologische omstandigheden.

    De ondergrond moet vrij zijn van biologische vervuilingen zoals algen, mos en schimmels.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwast/plamuurmes/gladde spaan/airless spuit
   • Borstel, spatel, vlakspaan, airless apparatuur, peristaltische pompen

   • Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 12 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens  12 maand.

  • Verbruik
   • Ongeveer 2 - 3 kg/m² bij een effen oppervlak

   • Bepaal de exacte hoeveelheid aan een voldoende groot, representatief proefvlak.

    Bij vermenging met Clean Galena wordt het verbruik verminderd volgens de mengverhouding.

  • Algemene instructies
   • Maak steeds een voldoende groot en representatief proefoppervlak aan!

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

    Verontreinigd materiaal moet na gebruik worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten