Art.nr. 031220

  BSP 3

  Dun, vloeibare minerale vul- en injectiemortel

  Varianten
  M2,5 normaal
  Kleur: grijs | 0312
  VPE

  Productspecificaties

  Bij levering

  Buigtreksterkte 7 dagen: ca. 0,8 N/mm²
  28 dagen: ca. 1,5 N/mm²
  Druksterkte 7 d: ca. 2,0 N/mm²
  28 d: ca. 3,5 N/mm²
  Begin verharding (20 °C) > 8 uur
  Einde verharding (20 °C) > 10 uur
  Kleur Grijs
  Dichtheid verse mortel Ca. 1,6 kg/dm³
  Korrelgrootte < 0,2 mm
  Luchtporiëngehalte < 10 vol.%
  pH-Waarde Ca. 12
  Porositeit > 20 M-%
  Waterdosering 8-9 l / 20 kg
  Alkaligehalte < 0,5%

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • Het versterken van zwak metselwerk conform WTA-merkblad 4-3
  • Voor het vullen van voegen en boorgaten
  • Voorinjectie van boorgaten als onderdeel van een meerstappen injectie

  Eigenschappen

  • Laag viskeus (bijzonder gietbaar)
  • Krimparm
  • Hoge sulfaatweerstand en laag werkzaam alkaligehalte (SR/NA)
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Het boorkanaal moet ontdaan zijn van boormeel

   • Voorbereidingen

    Verstevigen van holle ruimtes in verzwakt metselwerk

    Het aanbrengen van boorgaten: diameter 18 - 30 mm, schuine hoek naar beneden ca. 45°, boorgatendiepte tot max. 5 cm voor einde wanddikte.

     

    Curatieve dwarsdoorsnede afdichting van metselwerk

    Het aanbrengen van boorgaten: in één rij, diameter 18 - 30 mm, afstand 10 - 12,5 cm, schuine hoek naar beneden ca. 45°, boorgatendiepte tot ca. 5 cm voor einde wanddikte.

    Voor wanden met een dikte > 0,6 m is het aanbevolen om de rij boorgaten aan beide zijden te plaatsen.

  • Verwerking
   • boorgatenvulling/injectie onder druk
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +30°C.

   • Het vullen van holle ruimtes

    Drukloos met een trechter.

    Lage drukvulling met geschikt injectieapparatuur.

     

    Curatieve horizontale afdichting

    Metselwerk met holle ruimtes voorinjecteren.

    VA1_M_709

     

  • Verwerkingsinstructies
   • Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan verse mortel.

    Oppervlakken met verse mortel minstens 4 dagen tegen te snelle droging, vorst en regen beschermen.

  • Gereedschap / Reiniging
   • boorgatenvulling/injectie onder druk
   • Menggereedschap Geschikte machine

   • Wanneer het materiaal nog niet is verhard met water schoonmaken.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 12 maand
   • Droog in gesloten verpakking ca. 12 maanden

  • Verbruik
   • 1,2 kg / ltr op te vullen ruimte
   • ca. 1,2 kg/l op te vullen ruimte

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Niet op gipshoudende ondergronden toepassen!

    Kan sporen van pyriet (ijzersulfide) bevatten.

    Aanmaakwater moet drinkwaterkwaliteit zijn

    Chromaatarm conform RL 2003/53/EG

    Steeds een proefvlak zetten!

    Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten