• NHL Levell Historic

  Art.nr. 049125

  NHL Levell Historic

  Basismortel op basis van NHL 5

  Kleur: NHL Levell Historic | 0491
  Grootte / hoeveelheid

  Brochures en Catalogi

  Brochures worden geladen...

  Productspecificaties

  Bij levering

  Buigtreksterkte (28 d) 1,5 N/mm²
  Brandklasse Klasse A1
  Druksterkte (28 dagen) ca. 5,0 N/mm²
  Maximale korrelgrootte ca. 3,15 mm
  Laagdikte Eén laag 10 - 20 mm
  Waterdosering ca. 12,7 % komt overeen met 3,2 l / 25 kg

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • Grondpleister voor de restauratie, renovatie en sanering van oude gevels, historische gebouwen en monumenten
  • Uitvlakken en egaliseren van ondergronden

  Eigenschappen

  • Cementvrij
  • Spanningsarm verhardingsverloop
  • Lage E-module
  • Vocht- en klimaatregulerend
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.

   • Voorbereidingen

    Ondergrond: zuigend met een lage sterkte

    Produkt als aanbrandlaag > 50 % dekkend aanbrengen.

     

    Ondergrond: Zwak zuigend

    Product als schraaplaag (hechtbrug) aanbrengen.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 25°C
   • Eén laag

    Het product met het gepaste materiaal aanbrengen.

    Laagdikte per laag 10 - 20 mm

     

    Twee lagen

    Laagdikte per laag 10 - 20 mm

    De eerste laag met een stuckam opruwen.

    De tweede laag na voldoende droging aanbrengen.

    Het oppervlak met rei natrekken.

    Voor volgende stuclagen na het aantrekken d.m.v. een putzkam horizontaal opruwen.

     

  • Verwerkingsinstructies
   • Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan verse mortel.

    Op kritische ondergronden (zeer oneffen , diepe groeven, gemengd metselwerk) adviseren wij een wapeningsweefsel in het bovenste derde deel van de Saneerputz in te bedden.

    Bij de hoeken van in-/uitgangen extra wapeningsweefsel diagonaal inbedden.

    Oppervlakken met verse mortel minstens 4 dagen tegen te snelle droging, vorst en regen beschermen.

    Haarscheurtjes / krimpscheurtjes zijn onschadelijk en kunnen niet worden afgekeurd, omdat ze de eigenschappen niet beïnvloeden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • menggereedschap, fijne pleisterspaan, vlakspaan, bezem

   • Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 9 maand
   • Op pallets, droog opgeslagen, in gesloten verpakking circa 9 maanden

  • Verbruik
   • 1,9 kg / mm laagdikte / m²
   • Ca. 1,9 kg/m²/mm

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Aanmaakwater moet drinkwaterkwaliteit zijn

    Kan sporen van pyriet (ijzersulfide) bevatten.

    Niet op gipshoudende ondergronden toepassen!

    Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten

  Gereedschap, accessoires en PBM's