• Fill RZ Historic

  Art.nr. 056405

  Fill RZ Historic

  Minerale spachtel voor historische gevels op basis van historische Romancement (cement / gebluste kalk) met natuurlijke minerale vulstoffen

  Kleur: grijsbeige (eigen kleur) | 0564
  Grootte / hoeveelheid

  Brochures en Catalogi

  Brochures worden geladen...

  Productspecificaties

  Bij levering

  Druksterkte (28 dagen) ≥ 60 N/mm²
  Dichtheid verse mortel ong. 1,9 kg/dm³
  Granulometrie ≤ 0,3 mm
  Luchtporiëngehalte ≤ 10 Vol.-/%
  Laagdikte Eén laag 1 - 5 mm
  Schudmaat ong. 1,1 kg/dm³
  Waterdosering 2,5 l/10 kg
  Druksterkteklasse CS IV

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • Spachtel voor historische gevels, handmatige verwerking
  • Minerale vlakspachtel voor binnen- en buiten

  Eigenschappen

  • Langzame sterkteontwikkeling
  • Schuurbaar
  • Laagdikte éénlagig 1 - 5 mm
  • De hier gebruikte natuurcement wordt al meer dan 150 jaar ongewijzigd onder de naam Romeins cement resp. Romeins kalk geproduceerd. De basis hiervoor is de traditionele wijze waarop bij lage temperaturen kalk-mergel wordt gebrand uit de krijtperiode.
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.

   • Voorbereidingen

    Ondergrond voornatten.

    Sterk zuigende ondergronden voorbehandelen met Primer Hydro F.

  • Verwerking
   • mortelvloer / spachtel / spaanlaag
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Ondergrond en materiaaltemperaturen minstens +5 ºC tot maximum +30°C verwerken.

   • Hechtbrug

    Het product met aangepast gereedschap als hechtbrug aanbrengen.

     

    Het product aanbrengen in de gewenste laagdikte.

    Met aangepast gereedschap glad afwerken.

    Nabewerking van het oppervlak na uitharding.

     

  • Verwerkingsinstructies
   • Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan verse mortel.

    Oppervlakken met verse mortel minstens 4 dagen tegen te snelle droging, vorst en regen beschermen.

    Haarscheurtjes / krimpscheurtjes zijn onschadelijk en kunnen niet worden afgekeurd, omdat ze de eigenschappen niet beïnvloeden.

    Aaneensluitende oppervlakten steeds met dezelfde chargenummer bewerken.

    Geringe kleurafwijkingen bij verschillende chargen zijn mogelijk!

  • Gereedschap / Reiniging
   • mortelvloer / spachtel / spaanlaag
   • Mortelmixer, mengspiraal, spaan, kwast, troffel, schuurschijf

   • Gereedschap kan voordat de mortel is verhard met water worden gereinigd.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 6 maand
   • Droog in de originele, gesloten verpakking tenminste 6 maanden.

  • Verbruik
   • 1,5 kg / mm laagdikte / m²
   • ong. 1,5 kg/m²/mm laagdikte

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Kan sporen van pyriet (ijzersulfide) bevatten.

    Chromaatarm conform RL 2003/53/EG

    Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen

    Aanmaakwater moet drinkwaterkwaliteit zijn

    Steeds een proefvlak zetten!

    Niet op gipshoudende ondergronden toepassen!

    De na droging en verharding ontstane kleur is afhankelijk van de omgevingscondities en verwerkingsmethode. Zo ziet een vers, glad oppervlak, in vergelijking met een later afgeglad of ruw oppervlak er lichter uit. Verschillende korrelgroottes in hetzelfde artikel kunnen leiden tot geringe kleurafwijkingen. Vochtbelasting vanuit de ondergrond kan verkleuringen veroorzaken.

    Alkalische bindmiddelen kunnen niet ijzerhoudend metaal aantasten.

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.