• FM Historic

  Art.nr. 057325

  FM Historic

  Objectspecifiek samengestelde voegmortel

  Varianten
  0573 | FM Historic
  Grootte / hoeveelheid

  Brochures en Catalogi

  Brochures worden geladen...

  Productspecificaties

  Bij levering

  Druksterkte afhankelijk van het object
  Dyn. E-Module afhankelijk van de druksterkte
  Dichtheid vaste mortel afhankelijk van de receptuur

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • Vernieuwen van voegwerk van historisch metselwerk

  Eigenschappen

  • Volgens het behoud van de oorspronkelijke monumentale waarde
  • Aangepaste bindmiddelen
  • Aangepaste zeeflijn
  • Hydrofoob instelbaar
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.

   • Voorbereidingen

    Ondergrond mat vochtig voornatten.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • voegen
   • Het voegen indien mogelijk in twee lagen, de voegmortel goed aandrukken en stevig natrekken, echter niet doorstrijken.

    Na het aanbrengen met profileergereedschap (bijv. stuk slang) bewerken.

  • Verwerkingsinstructies
   • Slechts zoveel mortel vermengen als in 2 uur verwerkt kan worden.

    Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan verse mortel.

    Oppervlakken met verse mortel minstens 4 dagen tegen te snelle droging, vorst en regen beschermen.

  • Gereedschap / Reiniging
   • voegen
   • Menggereedschap, troffel, verbindingsijzer, profileringsgereedschap (b.v. stuk slang)

   • Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 6 maand
   • Droog, in ongeopende verpakking, 12 maand.

  • Verbruik
   • afhankelijk van de toepassing / m²
   • Afhankelijk van object en receptuur

  • Algemene instructies
   • De na droging en verharding ontstane kleur is afhankelijk van de omgevingscondities en verwerkingsmethode. Zo ziet een vers, glad oppervlak, in vergelijking met een later afgeglad of ruw oppervlak er lichter uit. Verschillende korrelgroottes in hetzelfde artikel kunnen leiden tot geringe kleurafwijkingen. Vochtbelasting vanuit de ondergrond kan verkleuringen veroorzaken.

    Aanmaakwater moet drinkwaterkwaliteit zijn

    Kan sporen van pyriet (ijzersulfide) bevatten.

    Niet op gipshoudende ondergronden toepassen!

    Chromaatarm conform RL 2003/53/EG

    Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.