Art.nr. 040030

  SP Prep

  Aanbrandmortel conform WTA

  Button WTA blau Button G Cert
  Kleur: grijs | 0400
  VPE

  Productspecificaties

  Bij levering

  Brandklasse klasse A1
  Druksterkte (28 dagen) CS IV (i.M. 9,0 N/mm²)
  Schudmaat ca. 1,7 kg/dm³
  Waterdosering 6,0 l/30 kg
  Waterindringdiepte ca. 1 h > 5 mm

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • Ondergrondvoorbereiding van het stucwerk voor het aanbrengen van een minerale stuclaag
  • Egaliseren van de ondergrond met verschil in zuiging

  Eigenschappen

  • Goede hechting met de ondergrond
  • Hoge sulfaatweerstand en laag werkzaam alkaligehalte (SR/NA)
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.

   • Voorbereidingen

    Ondergrond mat vochtig voornatten.

  • Verwerking
   • mortelvloer / spachtel / spaanlaag
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +30°C.

   • Zuigende ondergronden

    Product als hechtbrug wratachtig spuiten of werpend aanbrengen (dekkend 50-70%) in een laagdikte van maximaal 5 mm.

     

    Binnenafdichting en zwak zuigende ondergronden

    Het product wordt volledig dekkend (100%) in een laagdikte van maximaal 5 mm aangebracht, bij voorkeur met spatmolen.

    De hechting op gladde en dichte ondergronden wordt door toevoeging van ZM HF (art.nr. 0220) verbeterd.

  • Verwerkingsinstructies
   • Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan verse mortel.

    Het materiaal niet voor het egaliseren van oneffenheden gebruiken.

    Voor het opbrengen van de daarop-volgende pleisterlaag c.q. Saneerputz tenminste 2 tot 4 dagen droogtijd in acht nemen.

  • Gereedschap / Reiniging
   • mortelvloer / spachtel / spaanlaag
   • Mixer, mengspiraal, trechterpistool, dwangmenger, spaan, staalborstel.

   • Gereedschap voordat de mortel verhard met water schoonmaken.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 12 maand
   • Droog in gesloten verpakking ca. 12 maanden

  • Verbruik
   • 4 - 6 kg / mm laagdikte (volledig dekkend) / m²
   • Volledig dekkend 4 - 6 kg/m²

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Kan sporen van pyriet (ijzersulfide) bevatten.

    Niet op gipshoudende ondergronden toepassen!

    Aanmaakwater moet drinkwaterkwaliteit zijn

    Chromaatarm conform RL 2003/53/EG

    Steeds een proefvlak zetten!

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten