• SP Top SL

  Art.nr. 105020

  SP Top SL [basic]

  Capillair aktieve klimaatregulerende stucmortel in het bijzonder bij schimmelsanering

  Kleur: antiekwit (eigen kleur) | 1050
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Brandklasse Klasse A1
  Maximale korrelgrootte ≤ 2 mm
  Capillaire wateropname > 1 kg/m²
  Mortelgroep (DIN 18550-2) P II
  Laagdikte één laag tot 20 mm
  twee lagen tot 50 mm
  Schudmaat ca. 0,7 kg/dm³
  Waterdosering 6,5-6,8 l / 20 kg
  Druksterkteklasse CS I (i.M. 1,5 N/mm²)

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor wanden binnen en plafonds
  • Voor het in stand houden, renoveren en saneren van vochtige, schimmelgevoelige binnenmuren en plafonds.
  • Luchtvochtigheidsregeling binnen
  • Energetische verbetering van buitenmuren

  Eigenschappen

  • Diffusie-open en capillair actief
  • Schimmel-Saneerputz versnelt door haar hoge capillaire geleiding de droging van vochtige muren.
  • Warmte-isolerend
  • Tweelagige aanbrengdikte tot 50 mm
  • Hoge sulfaatweerstand en laag werkzaam alkaligehalte (SR/NA)
  • Machinaal verspuitbaar
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.

   • Voorbereidingen

    Absorberende ondergronden matvochtig voornatten.

    Ondergrond: zuigend

    SP Prep aanbrengen als hechtbrug in netvorm (dekkend oppervlak 50-70 %) met max. 5 mm laagdikte.

    U2_M_130

    Ondergrond: Zwak zuigend

    SP Prep volledig dekkend aanbrengen (100 %) met max. 5 mm laagdikte.

    U2_M_130

    Ondergrond: WP Top[basic] met geraboteerde ondergrond in het [basic] binnenafdichtingssysteem.

    Product als schraaplaag (hechtbrug) aanbrengen.

     

  • Verwerking
   • met spaan / plamuurmes / spuiten
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Het product met geschikt gereedschap of machine aanbrengen.

    Het oppervlak met rei natrekken.

    Het oppervlak nabewerken nadat het is aangetrokken.

    Voor het aanbrengen van de volgende stuclaag het oppervlak na voldoende droging met rasterspaan opruwen.

    Wachttijd voor volgende applicatie, minimum 3 dagen.

     

    Eén laag

    Laagdikte éénlagig tot 20 mm

     

    Twee lagen

    Laagdikte per bewerking 10 - 20 mm.

    Laagdikte tot 30 mm vers-in-vers

    Laagdikte 30 - 50 mm, tweede laag na voldoende verharding van de eerste laag op z’n vroegst de volgende dag aanbrengen.

    De eerste laag met een stuckam opruwen.

     

  • Verwerkingsinstructies
   • Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan verse mortel.

    Op kritische ondergronden (zeer oneffen , diepe groeven, gemengd metselwerk) adviseren wij een wapeningsweefsel in het bovenste derde deel van de Saneerputz in te bedden.

    Bij de hoeken van in-/uitgangen extra wapeningsweefsel diagonaal inbedden.

    Oppervlakken met verse mortel minstens 4 dagen tegen te snelle droging, vorst en regen beschermen.

    Haarscheurtjes / krimpscheurtjes zijn onschadelijk en kunnen niet worden afgekeurd, omdat ze de eigenschappen niet beïnvloeden.

    Voor een succesvol resultaat van de sanering is het onontbeerlijk de droogomstandigheden volgens WTA voorschriften 2-9-20 / D te volgen.

    Voor machinale verwerking kunt u contact opnemen met Remmers Techniek Service. Tel.: +49 5432 83 900

  • Gereedschap / Reiniging
   • met spaan / plamuurmes / spuiten
   • menggereedschap, spaan, vlakspaan, houten schijf, sponsbord

   • Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 12 maand
   • Droog, in ongeopende verpakking, 12 maand.

  • Verbruik
   • totale verbruikshoeveelheid 5,6 kg/m² per cm laagdikte
   • ca. 5,6 kg/m²/cm laagdikte

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Aanmaakwater moet drinkwaterkwaliteit zijn

    Chromaatarm conform RL 2003/53/EG

    Kan sporen van pyriet (ijzersulfide) bevatten.

    Niet op gipshoudende ondergronden toepassen!

    Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.