Art.nr. 105020

  SP Top SL

  Capillair aktieve klimaatregulerende stucmortel in het bijzonder bij schimmelsanering

  Kleur: Schimmel-Saneerputz | 1050
  VPE

  Productspecificaties

  Bij levering

  Brandklasse Klasse A1
  Korrelgrootte ≤ 2 mm
  Capillaire wateropname > 1 kg/m²
  Mortelgroep (DIN 18550-2) P II
  Pleister laagdikte 10 - 50 mm
  Schudmaat ca. 0,7 kg/dm³
  Waterdosering 6,5-6,8 l / 20 kg
  Druksterkteklasse CS I (i.M. 1,5 N/mm²)

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor wanden binnen en plafonds
  • Voor het in stand houden, renoveren en saneren van vochtige, schimmelgevoelige binnenmuren en plafonds.
  • Luchtvochtigheidsregeling binnen
  • Energetische verbetering van buitenmuren

  Eigenschappen

  • Diffusie-open en capillair actief
  • Schimmel-Saneerputz versnelt door haar hoge capillaire geleiding de droging van vochtige muren.
  • Warmte-isolerend
  • Tweelagige aanbrengdikte tot 50 mm
  • Hoge sulfaatweerstand en laag werkzaam alkaligehalte (SR/NA)
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.

   • Voorbereidingen

    Ondergrond mat vochtig voornatten.

    SP Prep (Aanbrandmortel) volledig dekkend, wratachtig aanbrengen.

  • Verwerking
   • met spaan / plamuurmes / spuiten
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Ondergrond en materiaaltemperaturen minstens +5 ºC tot maximum +30°C verwerken.

   • Het product met geschikt gereedschap of machine aanbrengen.

    Het oppervlak met rei natrekken.

    Het oppervlak nabewerken nadat het is aangetrokken.

    Voor het aanbrengen van de volgende stuclaag het oppervlak na voldoende droging met rasterspaan opruwen.

    Wachttijd voor volgende applicatie, minimum 3 dagen.

     

    Eén laag

    Laagdikte éénlagig tot 20 mm

     

    Twee lagen

    Laagdikte per bewerking 10 - 20 mm.

    Laagdikte tot 30 mm vers-in-vers

    Laagdikte 30 - 50 mm, tweede laag na voldoende verharding van de eerste laag op z’n vroegst de volgende dag aanbrengen.

    De eerste laag met een stuckam opruwen.

  • Verwerkingsinstructies
   • Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan verse mortel.

    Op kritische ondergronden (zeer oneffen en/of diepe groeven) adviseren wij een wapeningsweefsel in het bovenste derde deel van de Saneerputz in te bedden.

    Bij de hoeken van in-/uitgangen extra wapeningsweefsel diagonaal inbedden.

    Oppervlakken met verse mortel minstens 4 dagen tegen te snelle droging, vorst en regen beschermen.

    Haarscheurtjes / krimpscheurtjes zijn onschadelijk en kunnen niet worden afgekeurd, omdat ze de eigenschappen niet beïnvloeden.

    Voor een succesvol resultaat van de sanering is het onontbeerlijk de droogomstandigheden volgens WTA voorschriften 2-9-04 / D te volgen.

  • Gereedschap / Reiniging
   • met spaan / plamuurmes / spuiten
   • Pleisterspuitmachine met namenger, bijv. P.F.T. G4 met Rotoquirl, Putz-knecht S 48 of S 58, Schneckenpomp PFT Twister D8/1,5 slang tot 26 m, Ø 35 mm, mixer, bijv, BEBA met, dubbele mengspiraal, doorloopmenger met lange mengbuis, troffel, spaan, rei, getande spaan, bezem, troffel, rasterspaan.

   • Wanneer het materiaal nog niet is verhard met water schoonmaken.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 12 maand
   • Droog in gesloten verpakking ca. 12 maanden

  • Verbruik
   • totale verbruikshoeveelheid 5,6 kg/m² per cm laagdikte
   • ca. 5,6 kg/m²/cm laagdikte

  • Algemene instructies
   • Aanmaakwater moet drinkwaterkwaliteit zijn

    Kan sporen van pyriet (ijzersulfide) bevatten.

    Niet op gipshoudende ondergronden toepassen!

    Chromaatarm conform RL 2003/53/EG

    Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.