Art.nr. 299005

  Sporenfixeer

  Oplosmiddel- en weekmakervrije speciale grondering voor het fixeren van schimmelsporen

  Productspecificaties

  Bij levering

  Dichtheid (20 °C) 1,10 kg/l
  Kleur Melkachtig wit
  pH-Waarde 11,5
  Viscositeit DIN 4: 12 sec.

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • Het fixeren van schimmelsporen, voor verwijdering van met schimmel besmet materiaal
  • Reducering van met schimmel besmet stof

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Zorgt voor samenhang en binding
  • Reduceert schimmelverspreiding in de lucht
  • Oplosmiddel- en weekmakervrij
  • Waterverdunbaar
  • Verwerking
   • kwasten/rollen
   • verwerkingstemperatuur min. 8°C max. 25°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur minstens +8 °C tot max. +25 °C

   • Aangetast materiaal voorzichtig met het verdunde product bestrijken (niet vernevelen)

  • Verwerkingsinstructies
   • Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet in contact mogen komen met het product, afdekken.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten/rollen
   • Borstel, kwast, lamsrol, aangepast gereedschap

   • Wanneer het materiaal nog niet is verhard met water schoonmaken.

    Verwijder spatten met water in verse toestand.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 12 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In de originele, gesloten verpakking, niet vermengd, koel, vorstvrij, droog, opgeslagen tenminste 12 maanden.

  • Verbruik
   • ca. 100 ml / m² per laag
   • ca. 0,1 l/m² het met water verdunde concentraat (afhankelijk van de ondergrondcondities)

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Voor verwerking de veiligheidsvoorschriften in acht nemen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

    Steeds een proefvlak zetten!

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.