• iQ-Paint
 • iQ-Paint
  • iQ-Paint
  • iQ-Paint

  Art.nr. 023705

  Color Si

  Wasbestendige, oplosmiddel- en weekmakervrije, silicaat binnenmuurverf voor het iQ-Therm systeem

  Kleur: wit | 0237
  Kleur: wit | 0237
  Kies een kleur
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Dichtheid (20 °C) 1,48 kg/l
  Viscositeit gebruiksklaar
  Natte schuurklasse
  (DIN EN 13300)
  3

  Uitgereageerd

  Uitgereageerd

  Glansgraad stompmat
  Waterdampdoorlaatbaarheid sd < 0,01 m

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor wanden binnen en plafonds
  • iQ-Therm systeem
  • Minerale ondergronden

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Capillairactief
  • Hoge dampdoorlaatbaarheid
  • Schimmelwerend door alkaliteit
  • Oplosmiddel- en weekmakervrij
  • Emissiearm
  • Schrobvast klasse 3 conform EN 13300
  • Dekkend vermogen Klasse 2 met 7 m²/l
  • Glansgraad: stompmat
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, droog, zuiver, stof en scheurvrij (uitgenomen haarscheuren)

   • Voorbereidingen

    Richtlijnen van het iQ-Therm systeem moeten in acht worden genomen.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 25°C
   • kwasten/rollen airless/airmix spuiten
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5 °C tot max. +25 °C.

   • Materiaal goed oproeren.

    Het oppervlak met geschikt gereedschap bewerken.

    Afhankelijk van de toestand van de ondergrond in 2 bewerkingen toepassen.

    Wachtijd tussen de beide lagen, minstens 8 uur.

  • Verwerkingsinstructies
   • Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet in contact mogen komen met het product, afdekken.

    Aaneengesloten vlakken alleen met materiaal van hetzelfde chargenummer behandelen.

    Intensieve kleuren bijv. geel, rood enz. kunnen op basis van de pigmenten een gering dekvermogen hebben. Naar behoefte een volgende laag aanbrengen.

    De eerste laag kan tot 10% met water worden verdund.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten/rollen airless/airmix spuiten
   • Kwast, blokkwast, lamsvachtroller, airless spuitapparatuur

   • Gereedschap en eventuele vervuilingen, indien nog niet verhard, met water verwijderen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • houdbaarheid 12 maand
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens  12 maand.

  • Verbruik
   • ca. 150 ml / m² per laag
   • Ca. 0,15 l/m² per laag

   • Het verbruik is afhankelijk van de zuiging van het oppervlak.

    Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Steeds een proefvlak zetten!

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.