Art.nr. 22391320

  Kalei Wit

  Kaleimortel op basis van natuurlijke hydraulische kalk en minerale toeslagstoffen. Kaleimortel Wit kan worden ingekleurd door toevoeging van maximum 400 gr alkalibestendig kleurpigment te mengen in het aanmaakwater.

  Variant
  223913 | Kalei Wit
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Kleur Wit, 'Natural White'
  Granulometrie 0,01 mm - 0,63 mm
  Toptijd ong. 2 uur
  Droogtijd ong. 24 à 48 uur, afhankelijk van de weersomstandigheden, beschermen tegen regen tijdens de eerste 48 uur. Een droogtijd van ca. 12 uur respecteren tussen elke laag.

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor buiten
  • Gescheurde geveloppervlakken
  • Geeft gevels een authentiek karakter
  • Voor het egaliseren of voorbereiden van te overschilderen gevels

  Eigenschappen

  • Zeer effectief poederconcentraat
  • Cementvrij
  • Op basis van kalk
  • Typisch Kalei-Effect
  • (Kalei) is een cementvrije kaleimortel op basis van natuurlijke hydraulische kalk
  • Natuurlijke kalk en minerale toeslagstoffen
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet schoon, draagkrachtig en ontdaan zijn van olie, vet en lossingsmiddelen.

    Vrij van schadelijke bouwzouten

    Zuigend.

   • Voorbereidingen

    De ondergrond voornatten.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 25°C
   • kwasten/rollen
   • De Kalei aanmaken met ca. 7 à 8 liter water per zak van 20 kg poeder, of per 1 kg poeder: 0,4 liter zuiver water.
    Noot: De hoeveelheid water kan vermeerderd of verminderd worden.Het materiaal goed roeren.
    Kalei wordt aangebracht met blokkwast in een laagdikte van ca. 2 à 3 mm, waardoor het typische Kalei-effect bekomen wordt.

    Ter vermindering van het krijten van de behandelde vlakken in meerdere lagen, nadien nat maken.

    Twee lagen vereist.

    Wachttijd tussen de 2 bewerkingen minstens 12 uur.

  • Verwerkingsinstructies
   • De zuiging van de ondergrond op een voldoende groot proefvlak testen.

    Ter voorkoming van aanzetten nat-in-nat in één keer bewerken.

    Aaneengesloten vlakken alleen met materiaal van hetzelfde chargenummer behandelen.

    De eindkleur na droging en verharding is afhankelijk van de zuiging van de ondergrond, conditie van de omgeving, verwerking en nabehandeling.

    Vochtinwerking vanuit de ondergrond kan leiden tot verkleuring.

    Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet in contact mogen komen met het product, afdekken.

   • Drogen

    Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen

    Bij lage temperaturen, weinig ventilatie en hoge luchtvochtigheid gaat het drogen langzamer.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten/rollen
   • Kwast, borstel, lamsvachtroller, geschikte machine

   • Gereedschap en eventuele vervuilingen, indien nog niet verhard, met water verwijderen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • houdbaarheid 12 maand
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens  12 maand.

  • Verbruik
   • ca. 1,3 kg / mm laagdikte / m²
   • ca. 1,3 à 2,5 kg/m² per laag (1 à 2mm), afhankelijk van de ondergrond tweelagig systeem – 5 à 10 m²/zak

  • Algemene instructies
   • Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.