Art.nr. 22380020

  Lithos Fill

  2-componentige organische dispersie voor de decoratieve bekleding van gevelelementen met de kleur en de structuur van natuursteen

  Productspecificaties

  Bij levering

  Droogtijd Volledige doorharding na 24 uur
  Verwerkingstijd Ca. 15 Minuten

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Voor het restaureren, repareren en herprofileren van minerale ondergronden zoals natuursteen, baksteen, beton en kunststeen
  • Lithos Fill wordt gebruikt als decoratieve toplaag op beton en steen

  Eigenschappen

  • Is opgebouwd uit natuursteen
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet schoon, droog, draagkrachtig, vrij van loszittende delen, onzuiverheden en scheidende stoffen zijn.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • kwasten
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +30°C.

  • Verwerkingsinstructies
   • Niet op gipshoudende ondergronden toepassen!

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten
   • Kwast, spaan

   • Gereedschap voordat de mortel verhardt met water schoonmaken.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • houdbaarheid 6 maand
   • In de ongeopende originele verpakking koel bewaard, droog en beschermd tegen vorst, 6 maanden.

  • Verbruik
   • verbruikshoeveelheid ca. 0,5 kg / m² per laag
   • Ca. 0,5 kg/m² per laag, afhankelijk van de toepassing. Steeds twee lagen aanbrengen.

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen

    Steeds een proefvlak zetten!

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.