©

Reiniging

Want vuil is geen bescherming

Kalkuitlogingen komen de laatste jaren nieuw gebouwde baksteengevels steeds vaker voor. Dit is te terug te leiden naar een overmatige vochtopname van het metselwerk gedurende de bouwfase en aan het feit dat bouwen seizoensgebonden is, waardoor het metselwerk na het voegen niet altijd voldoende tijd heeft om goed te drogen waardoor het kalkaandeel in de mortel niet kan afbinden.

Een andere factor kan de hoge waterdoorlatendheid van de mortelvoegen en de holle ruimtes in het netwerk van voegen zijn. Een eerste, eenvoudige maar doeltreffende preventieve maatregel is al het eenvoudig afdekken van het onafgewerkte metselwerk tijdens regenbuien. Een tweede maatregel zou een verstandige keuze voor het tijdstip van het invoegen zijn: aan het begin van een droge periode en niet tijdens of vlak voor het koude, natte seizoen.

Wanneer daarmee geen rekening wordt gehouden, kan zich meestal aan het begin van de warme periode die volgt op het voegen, een witte kalksluier op de gevel vormen. Deze zijn meestal onschuldig maar ontsierend en moeten daarom worden verwijderd. Hiervoor kunnen zwak zure reinigingsmiddelen worden gebruikt of er kan worden teruggegrepen op de rotec-wervelstraaltechniek, die ook gebruikt wordt in de monumentenzorg.