Art.nr. 103325

  FM NB [basic]

  Kalkcement-voegmortel voor nieuwbouw

  Sterkte
  M10
  Korrel
  ≤ 1,0 mm
  Kleur: grijs | 1033
  Kleur: grijs | 1033
  Kies een kleur
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Druksterkte (28 dagen) ≥ 10 N/mm² (M10)
  Dyn. E-module (28 d) ≥ 10.000 N/mm²
  Kwaliteitswaarborg GG-CERT
  Maximale korrelgrootte Ca. 1 mm
  Open porositeit Ca. 30 Vol.-%
  Waterdosering Ca. 11 % komt overeen met 2,8 l/25 kg

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • Nieuw voegwerk
  • Baksteen- en natuursteenmetselwerk
  • Mortelvoegen van 5 -30 mm

  Eigenschappen

  • Goede kanthechting.
  • Speciale kleur (UV-bestendige pigmenten) mogelijk
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Stabiele, schone en stofvrije ondergrond.

   • Voorbereidingen

    Voegdiepte min. 2 cm of dubbele voegbreedte.

    Geslepen voegranden kunnen tot randafscheuringen leiden.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • voegen
   • Het voegen indien mogelijk in twee lagen, de voegmortel (sterkteklasse M10, korrelgrootte 1 mm) goed aandrukken en stevig natrekken, echter niet doorstrijken.

    Slechts zoveel mortel vermengen als in 2 uur verwerkt kan worden.

    De open, gereinigde voegen voornatten.

    Dunlagige toepassing in randgebieden bij herstellingen kan door toevoeging van ZM HF [basic] in het aanmaakwater (verhouding 1:10) worden vergemakkelijkt; hierdoor wordt de uitharding enigszins vertraagd en de hechttreksterkte verhoogd.

    Na het aanbrengen met profileergereedschap (bijv. stuk slang) bewerken.

    Wachttijd tussen 2 bewerkingen is minstens 24 uur.

     

  • Verwerkingsinstructies
   • Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan verse mortel.

    De aard en duur van de nabehandeling en oppervlaktebewerking hebben invloed op de uiteindelijke kleur.

    Geringe kleurafwijkingen bij verschillende chargen zijn mogelijk!

    Oppervlakken met verse mortel minstens 4 dagen tegen te snelle droging, vorst en regen beschermen.

    De flankhechting wordt verhoogd door ZM HF [basic] aan het aanmaakwater toe te voegen (verhouding 1:10).

  • Gereedschap / Reiniging
   • voegen
   • Menggereedschap, troffel, voegijzer, profileringsgereedschap (b.v. stuk slang)

   • Gereedschap kan voordat de mortel is verhard met water worden gereinigd.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 12 maand
   • Droog, in ongeopende verpakking, 12 maand.

  • Verbruik
   • ca. 1,6 kg / ltr op te vullen ruimte
   • Ca. 1,6 kg/l op te vullen ruimte

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Kan sporen van pyriet (ijzersulfide) bevatten.

    Niet op gipshoudende ondergronden toepassen!

    Chromaatarm conform RL 2003/53/EG

    Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen

    Aanmaakwater moet drinkwaterkwaliteit zijn

    Speciale kleuren naar kleurnummer (MF.nr., kleurenwaaier, NCS enz.) of ingezonden kleurmonster (bij wisselende respectievelijk veranderende kleur de gewenste kleuren duidelijk aangegeven).

    De na droging en verharding ontstane kleur is afhankelijk van de omgevingscondities en verwerkingsmethode. Zo ziet een vers, glad oppervlak, in vergelijking met een later afgeglad of ruw oppervlak er lichter uit. Verschillende korrelgroottes in hetzelfde artikel kunnen leiden tot geringe kleurafwijkingen. Vochtbelasting vanuit de ondergrond kan verkleuringen veroorzaken.

    Steeds een proefvlak zetten!

    Alkalische bindmiddelen kunnen niet ijzerhoudend metaal aantasten.

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten

  Gereedschap, accessoires en PBM's