• BFA

  Art.nr. 067305

  BFA

  Bactericide, fungicide en algicide werkend combinatieproduct voor het het reinigen en gronderen van bouwmaterialen met groene aanslag of risico op aangroei

  Varianten
  0673 | BFA
  Grootte / hoeveelheid

  Brochures en Catalogi

  Brochures worden geladen...

  Gevaarsaanduidingen

  • Biocide producten veilig verwerken. Voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie lezen!

  Productspecificaties

  Bij levering

  Hoedanigheid Kleurloos tot licht gele waterige vloeistof
  Dichtheid (20 °C) 1,0 kg/l
  pH-Waarde (20 °C) 7,5

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • vloeren/wanden buiten
  • Als preventieve bescherming (impregnering) tegen nieuwe groene aanslag onder verflagen of hydrofoberende impregnering door depotwerking
  • Het verwijderen van biologische vervuilingen op natuursteen, kalkzandsteen, stucwerk, baksteen, klinkers, beton, wasbeton, houtvezelcement, warmte-isolatiesystemen alsmede sanering van verfondergronden

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Uitstekende langdurige werking
  • Zonder hydrofoberende werking
  • Bevat geen zware metalen
  • Werkvoorbereiding
   • Voorbereidingen

    Zware vervuilingen mechanisch of met een hogedrukreiniger verwijderen.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • schrobber/roller/lagedruk spuit
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: minstens +5 °C tot maximum +30 °C

   • Reiniging van oppervlakken:

    Breng het product meerdere keren aan met het juiste gereedschap.

    Na een gepaste inwerkingstijd het behandelde oppervlak afspoelen.

    De behandeling eventueel herhalen.

     

    Activeer een depot voor de actieve substanties:

    Breng het product meerdere keren aan met het juiste gereedschap.

    Behandelde oppervlakken niet nawassen.

    Na voldoende droging kan de volgende laag worden aangebracht.

  • Verwerkingsinstructies
   • Compatibiliteit van het materiaal voor gebruik eerst op een onopvallende plek testen.

    De inwerktijd en het verbruik aan de hand van een proefvlak bepalen.

    Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet in contact mogen komen met het product, afdekken.

    De vereiste opvangmogelijkheid creëren.

  • Gereedschap / Reiniging
   • schrobber/roller/lagedruk spuit
   • Schrobber, borstel, verfrol en lagedrukapparatuur

   • Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In de gesloten verpakking, droog, vorstvrij opgeslagen
    tenminste 36 maanden.

  • Verbruik
   • ca. 200 ml - 500 ml / m² per laag
   • Minstens 0,2 l/m² afhankelijk de verontreiniging

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

    Steeds een proefvlak zetten!

  • Verwijderingsinstructie
   • Productrestanten en met product vervuild water mogen niet in opper-vlaktewater geloosd worden. Spoelwater opvangen en conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren. Informatie kunt u vinden in het technisch merkblad DWA-M 370 "Afval en afvalwater van het reinigen en strippen van gevels".

    Het object moet geregistreerd zijn bij de bevoegde autoriteiten.

    Afvalcode 20 01 29* detergenten die gevaarlijke stoffen bevatten

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.