Art.nr. 107020

  Ontzoutingskompres

  Droge mortel voor het reduceren van zouten aan het oppervlak

  Kleur: grijs-beige | 1070
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Schudmaat Ca. 1,4 kg/dm³
  Waterdosering Ca. 6,6 - 7,3 l/20 kg

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • Niet-destructieve reductie van het zoutgehalte in kompressen werkwijze volgens WTA-Merkblad 3-13-01.

  Eigenschappen

  • Bijzonder goed werkend kompresmateriaal door de speciale combinatie van actieve minerale bestanddelen en cellulose.
  • Cement- en kalkvrij
  • Geoptimaliseerde vocht en zouttransport door middel van capillaire lichtgewicht aggregaat.
  • Volledig en gemakkelijk te verwijderen
  • Werkmechanisme "Uitdrogende Kompressen".
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Stabiele, schone en stofvrije ondergrond.

   • Voorbereidingen

    Ondergrond met gedeïoniseerd water licht mat-vochtig voornatten.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C
   • met spaan / plamuren / voegen
   • Product in een laagdikte van 10-20 mm aanbrengen.

    Na voldoende inwerktijd het kompres voorzichtig verwijderen en vervolgens eventueel de behandeling herhalen (begeleidend onderzoek).

     

  • Verwerkingsinstructies
   • Voor en na de toepassing een analytische zoutgehalte controle doorvoeren (BRiFA).

    Permanente controle van de uitdrogingsvooruitgang, indien nodig beschermen tegen te snelle uitdroging.

    Gedroogde kompressen onmiddellijk verwijderen.

    Haarscheurtjes / krimpscheurtjes zijn onschadelijk en kunnen niet worden afgekeurd, omdat ze de eigenschappen niet beïnvloeden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • met spaan / plamuren / voegen
   • Mengapparatuur, plakspaan, gladspaan

   • Gereedschap voordat de mortel verhardt met water schoonmaken.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 12 maand
   • Droog, in ongeopende verpakking, 12 maand.

  • Verbruik
   • ca. 14 kg / cm laagdikte / m²
   • ca. 14 kg/m²/cm laagdikte, afhankelijk van de ondergrond

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Bij het aanmaken een stofmasker dragen (zie veiligheidsblad).

    Niet op gipshoudende ondergronden toepassen!

    Steeds een proefvlak zetten!

    Verdere gegevens vindt u in het WTA-merkblad "Kompressenontzouting nr. 3-1301/D.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Gereedschap, accessoires en PBM's