• Clean AC [basic]
  • Clean AC [basic]

  Art.nr. 067201

  Clean AC [basic]

  Zure reiniger

  Variant
  0672 | Clean AC
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Hoedanigheid wit, kristallijn poeder
  Oplosbaar zeer goed
  pH-Waarde (20 °C) 0,8 (10% oplossing)

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • vloeren/wanden binnen en buiten
  • Schoonmetselwerk van klinkers en baksteen
  • Het verwijderen van mortelrestanten, kalk en cementsluier
  • Het verwijderen van kalk- en ketelsteen

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Zeer effectief poederconcentraat
  • Gemakkelijk oplosbaar in warm water
  • pH-waarde 0,8 (10% oplossing)
  • Werkvoorbereiding
   • Voorbereidingen

    Grove vervuiling mechanisch verwijderen.

    De te reinigen ondergrond met water voornatten.

    Afhankelijk van de intensiteit van de vervuiling verdunnen met water in een mengverhouding van 1 : 4 tot 1 : 20.

    Ter beoordeling van het reinigingseffect een proefvlak opzetten.

  • Verwerking
   • mengverhouding comp. A 1 : comp. B water 4-20
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • schrobborstel / schrobber
   • Breng de oplossing aangepast aan op de verontreiniging met behulp van geschikt gereedschap.

    Het oppervlak met een borstel of schrobber schoonmaken.

    Intensief naspoelen

    Optioneel reinigen met een hogedruk reiniger.

    Het reinigingsmiddel moet volledig worden verwijderd.

    De behandeling eventueel herhalen.

  • Verwerkingsinstructies
   • Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet in contact mogen komen met het product, afdekken.

    De vereiste opvangmogelijkheid creëren.

    Reinigingsrestanten kunnen leiden tot kalkuitbloeiingen.

    Blank metaal direct met water afwassen.

    Donkere voegen kunnen door de reiniging lichter worden.

    Niet geschikt voor kalkzandsteen klinkers.

    Sterk poreuze respectievelijk oppervlakken waar uitbloeiingen kunnen ontstaan, voorimpregneren en vervolgens reinigen (patent DE 3018116C2).

  • Gereedschap / Reiniging
   • schrobborstel / schrobber
   • Borstel, schrobber, hogedruk reiniger

   • Gereedschap onmiddellijk na gebruik met water reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In de gesloten verpakking, droog, vorstvrij opgeslagen
    tenminste 36 maanden.

  • Verbruik
   • afhankelijk van de toepassing / m²
   • Ca. 0,05 - 0,1 kg/m² afhankelijk van de vervuiling
    bij toepassing 1 : 10 met water

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Niet geschikt voor kalkzandsteen klinkers.

    Het materiaal lost alleen kalkhoudende verontreinigingen op, geen andere vuilafzettingen.

    Voor verwerking de veiligheidsvoorschriften in acht nemen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

    Steeds een proefvlak zetten!

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.