• Clean WR

  Art.nr. 067505

  Clean WR

  Zure reiniger

  Variant
  0675 | Clean WR
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Hoedanigheid Kleurloos
  Dichtheid (20 °C) ong. 1,04 g/ml
  pH-Waarde (20 °C) ong. 1,0

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • vloeren/wanden binnen en buiten
  • Minerale ondergronden
  • Tegels en plavuizen.

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Tenside-vrij
  • Gebruiksklaar
  • pH-waarde ca. 1,0
  • Werkvoorbereiding
   • Voorbereidingen

    Grove vervuiling mechanisch verwijderen.

    De te reinigen ondergrond met water voornatten.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • schrobber / hogedrukreiniger
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +30°C.

   • Materiaal aanbrengen met een geschikt gereedschap.

    Het materiaal met een veegborstel of schrobber inwerken.

    Na voldoende inwerktijd, intensief met water naspoelen.

    Grote oppervlakken, welke sterk vervuild zijn, met een hogedrukreiniger- of stoomapparatuur schoon spuiten.

    De behandeling eventueel herhalen.

  • Verwerkingsinstructies
   • Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet in contact mogen komen met het product, afdekken.

    De vereiste opvangmogelijkheid creëren.

    Reinigingsrestanten kunnen leiden tot kalkuitbloeiingen.

    Donkere voegen kunnen door de reiniging lichter worden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • schrobber / hogedrukreiniger
   • Schrobber, borstel, hogedrukreiniger, stoomapparaat

   • Gereedschap onmiddellijk na gebruik met water reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In de gesloten verpakking, droog, vorstvrij opgeslagen
    tenminste 36 maanden.

  • Verbruik
   • totale verbruikshoeveelheid 300 ml - 500 ml totaal / m²
   • ong. 0,3 - 0,5 l/m² afhankelijk van de verontreiniging

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Het materiaal lost alleen kalkhoudende verontreinigingen op, geen andere vuilafzettingen.

    Voor verwerking de veiligheidsvoorschriften in acht nemen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

    Steeds een proefvlak zetten!

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking afvoeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Gereedschap, accessoires en PBM's