• Muurankermortel M20

  Art.nr. 102825

  Muurankermortel M20

  Machinaal te verwerken voegmortel met hoge sulfaatweerstand voor het inbedden van muurankers

  Varianten
  M20
  Varianten
  1 mm
  Kleur: grijs | 1028
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Brandklasse Klasse 1
  Druksterkte (28 dagen) ≥ 20 N/mm²
  Kwaliteitswaarborg WPK
  Dichtheid verse mortel ca. 2,0 kg/dm³
  Maximale korrelgrootte 1 mm
  Waterdosering 14,0 - 14,5% komt overeen met ongeveer 3,5 l / 25 kg

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • Voor het inbedden van muurankers als wapening voor gescheurd metselwerk

  Eigenschappen

  • 1-component
  • Machinaal verspuitbaar
  • Goede kanthechting.
  • Hoge sulfaatweerstand en laag werkzaam alkaligehalte (SR/NA)
  • Kunstharsveredeld
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.

   • Voorbereidingen

    Voegdiepte minstens 6 cm

    Geslepen voegranden kunnen tot randafscheuringen leiden.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • voegpistool/ voegspijker
   • De open, gereinigde voegen voornatten.

    De eerste laag mortel wordt zonder luchtbellen en holle ruimtes in de voeg aangebracht en het Muuranker wordt hierin goed aangedrukt.

    Vervolgens wordt de tweede mortellaag zonder holle ruimtes vers-in-vers tot op 2 cm van het eindoppervlak aangebracht en bewerkt met de voegspijker

    Wachttijd tussen 2 bewerkingen is minstens 24 uur.

  • Verwerkingsinstructies
   • Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan verse mortel.

    Oppervlakken met verse mortel minstens 4 dagen tegen te snelle droging, vorst en regen beschermen.

  • Gereedschap / Reiniging
   • voegpistool/ voegspijker
   • Mixer, voegspuitpistool, voegijzer.

   • Gereedschap kan voordat de mortel is verhard met water worden gereinigd.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 12 maand
   • Droog, in ongeopende verpakking, 12 maand.

  • Verbruik
   • ca. 1,7 kg / ltr op te vullen ruimte
   • Ongeveer 1,7 kg/liter op te vullen ruimte.

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Kan sporen van pyriet (ijzersulfide) bevatten.

    Niet op gipshoudende ondergronden toepassen!

    Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen

    Chromaatarm conform RL 2003/53/EG

    Aanmaakwater moet drinkwaterkwaliteit zijn

    Alkalische bindmiddelen kunnen niet ijzerhoudend metaal aantasten.

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten

  Gereedschap, accessoires en PBM's