Art.nr. 014015

  RM

  Minerale restauratiemortel

  Sterkte
  Kleur: Bolus rood 05-0 | 0140
  Kleur: Bolus rood 05-0 | 0140
  Kies een kleur
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Buigtreksterkte Na 7 dagen: ca. 4 N/mm²
  Na 28 dagen: ca. 5 N/mm²
  Druksterkte Normaal < 13 N/mm²
  Zacht < 8 N/mm²
  E-module (DIN 1048) Normaal ca. 11 kN/mm²
  Zacht ca. 7 kN/mm²
  Maximale korrelgrootte Fijn 0,2 mm
  Middel 0,5 mm
  Grof 2,0 mm
  Hechtsterkte (28 d) Ca. 0,5 N/mm²
  Schudmaat Ca. 1,7 kg/dm³
  Waterdosering Ca. 0,65 - 0,85 l/5 kg
  Ca. 1,95 - 2,5 l/15 kg
  Ca. 3,25 - 4,15 l/25 kg
  Krimpgedrag DIN 52450 Na 7 dagen: ca. -0,3 mm/m
  Na 28 dagen: ca. -0,7 mm/m

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • Voor het restaureren, repareren en herprofileren van minerale ondergronden zoals natuursteen, baksteen, beton en kunststeen
  • Reproductie van ornamenten, lijsten middels de zgn. stampbetonmethode.

  Eigenschappen

  • Laag gehalte aan vrije alkaliën
  • Goede kanthechting.
  • Geringe eigen spanning
  • UV-bestendige pigmenten
  • Hydrofoob instelbaar
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Stabiele, schone en stofvrije ondergrond.

   • Voorbereidingen

    Noodzakelijke reinigingsmaatregelen dienen zo voorzichtig mogelijk te worden uitgevoerd, bijv. door besproeien met koud of warm water of door middel van stoomreiniging; bij hardnekkige vervuiling dient bij voorkeur de rotec zachtstraalmethode of Remmers reinigingsproducten [bijv. Clean FP, Clean AC basic, Clean WR] te worden gebruikt.

    Bij kunsthistorische, waardevolle monumentale sierdelen, ornamenten en beelden de vuilkorsten voorzichtig verwijderen en daarna meerdere malen intensief verstevigen met Remmers KSE steenverstevigers en zo conserveren en behouden.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • mortelvloer / spachtel / spaanlaag
   • Op de voorgenatte ondergrond een aanbrandlaag met een slurry (droge mortel / water) in een laagdikte van ca. 2 mm aanbrengen.

    De mortel in laagdiktes van 1,5 tot 3 cm nat-in-nat in de hechtlaag aanbrengen, 1 tot 2 mm dikker aanbrengen dan het uiteindelijke eindopper-vlak.

    Het voegpatroon van het metselwerk absoluut in acht nemen.

    Dunlagige toepassing in randgebieden bij herstellingen kan door toevoeging van ZM HF [basic] in het aanmaakwater (verhouding 1:10) worden vergemakkelijkt; hierdoor wordt de uitharding enigszins vertraagd en de hechttreksterkte verhoogd.

    Na voldoende verharding (zogenaamd wanneer de korrel "springt") het oppervlak opruwen respectievelijk tot op het eindoppervlak afschrapen.

    Bewerking van het te herstellen oppervlak (met behulp van schaven of krab gereedschap) op de structuur van het schade-gebied.

    Wachttijd tussen 2 bewerkingen is minstens 24 uur.

  • Verwerkingsinstructies
   • Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan verse mortel.

    De aard en duur van de nabehandeling en oppervlaktebewerking hebben invloed op de uiteindelijke kleur.

    Geringe kleurafwijkingen bij verschillende chargen zijn mogelijk!

    Oppervlakken met verse mortel minstens 4 dagen tegen te snelle droging, vorst en regen beschermen.

  • Gereedschap / Reiniging
   • mortelvloer / spachtel / spaanlaag
   • Menggereedschap, troffel, vlakspaan

    Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 12 maand
   • Droog, in ongeopende verpakking, 12 maand.

  • Verbruik
   • ca. 1,6 kg / ltr op te vullen ruimte
   • Ca. 1,6 kg/l op te vullen ruimte

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Kan sporen van pyriet (ijzersulfide) bevatten.

    Niet op gipshoudende ondergronden toepassen!

    Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen

    Aanmaakwater moet drinkwaterkwaliteit zijn

    Chromaatarm conform RL 2003/53/EG

    Speciale kleuren naar kleurnummer (MF.nr., kleurenwaaier, NCS enz.) of ingezonden kleurmonster (bij wisselende respectievelijk veranderende kleur de gewenste kleuren duidelijk aangegeven).

    De na droging en verharding ontstane kleur is afhankelijk van de omgevingscondities en verwerkingsmethode. Zo ziet een vers, glad oppervlak, in vergelijking met een later afgeglad of ruw oppervlak er lichter uit. Verschillende korrelgroottes in hetzelfde artikel kunnen leiden tot geringe kleurafwijkingen. Vochtbelasting vanuit de ondergrond kan verkleuringen veroorzaken.

    Steeds een proefvlak zetten!

    Alkalische bindmiddelen kunnen niet ijzerhoudend metaal aantasten.

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.