• Color LA Fill Historic
 • Color LA Fill Historic
  • Color LA Fill Historic
  • Color LA Fill Historic

  Art.nr. 647105

  Color LA Fill Historic

  Half transparante, vullende, "echte" siliconenverf

  Kleur: Speciale kleuren* | 6471
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Bindmiddel Organosilicium gecoate copolymeren
  Dichtheid (20 °C) ong. 1,4 g/cm³, afhankelijk van de kleur
  pH-Waarde 8 - 9
  Pigment Anorganische, alkalibestendige, absoluut lichtechte oxidepigment TiO2-vrij
  Viscositeit 3000 mPa∙s

  Uitgereageerd

  Uitgereageerd

  Glansgraad Mat, mineraal karakter, fijnzandige ruwe structuur
  Waterabsorptiecoëfficiënt
  (DIN 52617)
  w < 0,1 kg/(m² ∙ h0,5)
  Dampdoorlaatbaarheid
  (DIN 52615)
  sd < 0,25 m

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • Poreuze, minerale bouwmaterialen
  • Oppervlakken met verschil in ruwheid en haarscheurtjes
  • Monumentale gebouwen en objecten

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Half-transparant
  • Fijn zandachtige, ruwe structuur
  • Dampdoorlatend sd < 0,25 m
  • Zeer goed waterafstotend w ≤ 0,1 kg/(m² h0,5)
  • Reversibel
  • Spanningsarm
  • Mat, mineraal karakter
  • Kalkverf-uitstraling
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, droog, zuiver, stof en scheurvrij (uitgenomen haarscheuren)

    Vrij van schadelijke bouwzouten

   • Voorbereidingen

    Zandende, vast hechtende ondergronden met Primer Hydro HF gronderen.

    Indien nodig, versteviging of consolidatie van het substraat met KSE-producten (zie handleiding KSE-modulesysteem).

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 25°C
   • kwasten/rollen
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +25°C.

   • Materiaal goed doorroeren.

    Het oppervlak met geschikt gereedschap bewerken.

    Materiaal afhankelijk van de ondergrondconditie in 1 - 2 bewerkingen toepassen

    Wachttijd tussen de 2 bewerkingen is minstens 6 uur.

  • Verwerkingsinstructies
   • Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet in contact mogen komen met het product, afdekken.

    Aaneengesloten vlakken alleen met materiaal van hetzelfde chargenummer behandelen.

    Pas behandelde oppervlakken tegen regen, directe zoninwerking, vorst en condensvorming beschermen.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten/rollen
   • Kwast, borstel, lamsvachtrol

   • Gereedschap en eventuele vervuilingen, indien nog niet verhard, met water verwijderen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • houdbaarheid 12 maand
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens  12 maand.

  • Verbruik
   • ca. 200 ml - 400 ml / m² per laag
   • ong. 0,2-0,4 l/m² per laag

   • Het verbruik kan variëren afhankelijk van het oppervlak.

    Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Steeds een proefvlak zetten!

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.