Art.nr. 073169

  Funcosil Silaan RTD

  Hydrofoberende impregnering voor beton, vrij van oplosmiddelen. Geschikt voor constructies zoals overbruggingen, tunnels en bruggen. Voldoet RWS RTD1002.

  Variant
  0731 | Funcosil Silaan RTD
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Hoedanigheid vloeibaar, kleurloos
  Dichtheid (20 °C) ong. 0,88 g/cm³
  Vlampunt ong. 65 °C
  Actieve stof Silaan / siloxaan
  Werkzame stofgehalte M.-% ong. 99

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • Dieptehydrofobering voor beton en gewapend beton voor bruggen, viaducten, wegenbouw, en utiliteitsbouw.
  • Beschermt tegen het indringen van dooizout
  • Beschermt tegen vorst- en dooizoutschade

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Voldoet aan RWS RTD1002
  • Goede bescherming tegen vorst/dooizoutbelasting
  • Waterafstotend
  • Dampdoorlatend
  • Sterk geconcentreerd (ong. 99 % werkzame stofgehalte)
  • Alkalibestendig
  • Uitstekend lange termijn effect
  • Bijzonder goed indringvermogen
  • Oplosmiddelvrij
  • Geschikt voor onder asfalt
  • Voldoet aan de norm EN 1504-2
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet draagkrachtig zijn, droog, zuiver en vrij zijn van alle stoffen zoals olie, vet en was.

   • Voorbereidingen

    Bouwgebreken zoals scheuren, gescheurde voegen, gebrekkige verbindingen, opstijgend en hygroscopisch vocht moeten op voorhand worden weggewerkt.

    De noodzakelijke reiniging: deze dient echter zo vriendelijk mogelijk te worden uitgevoerd, bijv. met koud of warm water of met een hogedrukstoomreiniger. Hardnekkige vervuilingen kunnen verwijderd worden met de Rotec Nevelstraaltechniek of Remmers reinigingsproducten [bijv. Clean SL (0671), Clean FP (0666), Clean AC (0672), Clean WR (0675)].

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5 °C tot max. +30 °C.

   • Het materiaal op de oppervlakken vernevelen.

  • Verwerkingsinstructies
   • Zodat het afbinden van het cement niet wordt verstoord moet beton op z’n vroegst pas na twee weken, beter nog na vier weken, na productie
    gehydrofobeerd worden.

    Afhankelijk van de kwaliteit van het beton - vochtigheidsgraad en omgevingstemperatuur van de ondergrond - kan de oppervlakte twee tot vier weken na het gieten van de beton met het materiaal gehydrofobeerd worden.

    Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet in contact mogen komen met het product, afdekken.

    Pas behandelde oppervlakken tegen regen, wind, zon en condensvorming beschermen.

    Impregneermiddel overschot verwijderen met Verdunning V101 binnen het uur.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • houdbaarheid 12 maand
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens  12 maand.

    Geopende verpakking zo snel mogelijk verwerken.

  • Verbruik
   • icoon verbruikshoeveelheid per laag
   • Afhankelijk van de porositeit: ong. 0,3 - 0,5 l/m².
    Het verbruik van het impregneermiddel moet op een voldoende groot (1 - 2 m²) proefvlak bepaald worden.

  • Algemene instructies
   • Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

    De situatie moet dusdanig zijn, dat water niet achter de hydrofobeerzone kan komen.

    Bij aanwezigheid van schadelijke zouten, een kwantitatieve zoutschade analyse uitvoeren.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.