©

Pleistergevels

Een eeuwenoude bescherming tegen weersinvloeden en vormgeving van gevels

De pleistergevel is zeer divers voor wat betreft vorm en kleur. Traditionele stucmortels voor de gevel worden vaak op basis van kalk en cement geproduceerd. Daarnaast zijn er warmte-isolatiepleisters, die zijn samengesteld uit een warmte-isolerende basislaag en een waterwerende minerale sierpleister. Ze worden toegepast op massieve muren met een gemiddelde dikte en koppelen een goede isolatie aan specifieke bouwfysische eigenschappen.

In vroegere tijden werd een pleisterlaag gebruikt als bescherming tegen weersinvloeden, waarmee bovendien veel verschillende materialen konden worden bedekt zodat ze visueel één geheel vormen. Later werd (en wordt) stucmortel vooral gebruikt omwille van zijn veelzijdigheid en aanpassingsvermogen en de talloze toepassingsmogelijkheden. Pleisterlagen kunnen, naast hun natuurlijke kleur, worden voorzien van elke willekeurige kleur, ofwel door ze achteraf te schilderen, ofwel door gebruik van pigmenten waardoor de stucmortel wordt gekleurd. Bovendien bieden stucmortels ook de mogelijkheid van een plastische en decoratieve vormgeving van het geveloppervlak.

Het verouderingsproces van een stucgevel kan veel oorzaken hebben. Weersinvloeden zijn bijvoorbeeld een extreme belasting voor de opbouw van de muur. Hierdoor ontstaan scheurvorming, waterschade en onthechting. Bijzonder gevoelig zijn donkere delen, verschillende materialen, laagdiktes alsmede lijsten, profielen en verven met verschillende eigenschappen en dichtheid.

Een pleistergevel kan lang behouden blijven door een goede uitvoering en constructieve maatregelen zoals dakoverstekken, waterlijsten, plinten en natuurlijk regelmatig onderhoud. Daarvoor biedt Remmers aangepaste systemen.

Vuil houdt vocht en schadelijke stoffen vast en voorkomt droging van de ondergrond. Vuil moet daarom altijd worden verwijderd. Daarbij geldt: zo voorzichtig mogelijk, zo intensief als noodzakelijk!

Door toevoeging van zogenaamde "weke delen" konden elastische steenverstevigers op basis van kiezelzuurester worden ontwikkeld, die een veel sterkere tendens tot filmvorming hebben dan klassieke producten. Elastische steenverstevigingers zijn ideaal voor een structurele versteviging van waardevolle stucgevels.

Bouwwerken veranderen. Door de jaren heen zetten vuil en schadelijke stoffen in de lucht zich af op de gevels. Vocht dringt in. Wanneer het tijd is voor een renovatie, worden de gevels in het algemeen altijd wel gereinigd, maar meestal is dat niet voldoende.

Vaak is het niet nodig om een oude pleisterlaag volledig te verwijderen, ook niet wanneer die één of meerdere scheuren vertoont. In dergelijke gevallen is gebleken dat de gevel opnieuw te bewerken met een dunne pleisterlaag uitstekende resultaten geeft.

Voor een preventieve en duurzame bescherming tegen mossen, schimmels en algen kan, vóór een hydrofobering of verflaag, een vloeibare beschermende laag tegen groene aanslag worden aangebracht. Het vormt een beschermende laag op de ondergrond, die pas actief wordt wanneer er sprake is van aantasting. Op die manier is voor een heel lange periode een doeltreffende bescherming tegen groene aanslag gegarandeerd

Gevelverven hebben, naast het geven van kleur, ook een beschermende functie voor het gebouw. Die bestaat erin om te voorkomen dat vocht en daarmee schadelijke stoffen in contact kunnen komen met het gebouw en er tegelijkertijd voor zorgen dat de dampdoorlatendheid van het gebouw in grote mate wordt behouden.

Pleistergevels

30 producten gevonden
 

Weergave:

Art.nr. 022001

Verbetering van de mortel op basis van een waterige polymeerdispersie

Art.nr. 040030

Voorspuitmortel conform WTA

Art.nr. 040120

Zoutbufferende poriën-grondpleister voor renovatie van vocht- en zoutbelast metselwerk conform WTA

Art.nr. 040825

Minerale fijne pleister

Art.nr. 067105

Tensideoplossing voor het losweken van roet, stof, olie en vettige afzettingen en vuilkorsten.

Art.nr. 066601

Reinigingspasta voor het verwijderen van vele soorten vervuiling

Art.nr. 136801

Afbijt & graffitiverwijderaar

Art.nr. 643805

Diepgrondering met een hydrofoberende en verstevigende werking

Art.nr. 072505

Watergedragen diepgrondering met verstevigende en hydrofoberende werking

Art.nr. 064230

Grondering met hydrofoberende werking

Art.nr. 107205

Minerale grondering met sterk verstevigende werking

Art.nr. 051725

Universele lijm- en wapeningsmortel