• Color LA

  Art.nr. 643005

  Color LA

  Premium siliconenharsverf met filmbescherming tegen alg- en schimmelaangroei op de afwerking

  Kleur: kleurcollectie | 6430
  Kleur: kleurcollectie | 6430
  Kies een kleur
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Bindmiddel Siliconenharsemulsie met een laag molecuulgewicht, acrylaat-dispersie
  Dichtheid (20 °C) 1,45 - 1,53 g/cm³ afhankelijk van de kleur
  pH-Waarde Ca. 8,5
  Pigment lichtechte alkalibestendige oxidepigmenten
  Viscositeit 3000 mPa∙s

  Uitgereageerd

  Uitgereageerd

  Glansgraad mat, minerale uitstraling
  Waterdampdoorlaatbaarheid sd ≤ 0,05 m
  Waterdampdoorlaatbaarheid
  (DIN EN ISO 7783-2)
  sd ≤ 0,05 m
  Wateropnamecoefficiënt
  (DIN EN 1062-3)
  w ≤ 0,1 kg/(m² ∙ h0,5)

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor buiten
  • Poreuze, minerale ondergronden. buiten.
  • Draagkrachtige silicaat-, siliconen- en matte dispersieverf
  • Kunstharspleister

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Waterafstotend w ≤ 0,1 kg/(m² h ∙ 0,5)
  • Zeer dampdoorlatend sd ≤ 0,05 m
  • Geen belemmering voor de carbonatatiereactie
  • Spanningsarm
  • Mat, mineraal karakter
  • Beperkte vervuilingsneiging
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, droog, zuiver, stof- en scheurvrij

    Vrij van schadelijke bouwzouten

   • Voorbereidingen

    Draagkrachtige, minerale ondergronden met Primer H behandelen.

    Zandende, vast hechtende ondergronden met Primer Hydro HF gronderen.

    Eventuele afwerking met structuur met Color LA Fill.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 25°C
   • kwasten/rollen airless/airmix spuiten
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +25°C.

   • Materiaal goed doorroeren.

    Het oppervlak met geschikt gereedschap bewerken.

    Wachttijd tussen de 2 bewerkingen is minstens 6 uur.

  • Verwerkingsinstructies
   • Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet in contact mogen komen met het product, afdekken.

    Aaneengesloten vlakken alleen met materiaal van hetzelfde chargenummer behandelen.

    Intensieve kleuren bijv. geel, rood enz. kunnen op basis van de pigmenten een gering dekvermogen hebben. Naar behoefte een volgende laag aanbrengen.

    Pas behandelde oppervlakken tegen regen, wind, zon en condensvorming beschermen.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten/rollen airless/airmix spuiten
   • Kwast, blokkwast, lamsvachtroller en airless-spuitapparatuur

   • Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

    Gereedschap en spuitapparatuur direct in natte toestand reinigen met water.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • houdbaarheid 12 maand
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens  12 maand.

  • Verbruik
   • 200-250 ml per laag / m²
   • Ca. 0,2 - 0,25 l/m² per laag

   • Twee lagen vereist.

    Het verbruik kan variëren afhankelijk van het oppervlak.

    Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

    Steeds een proefvlak zetten!

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten