• Primer H

  Art.nr. 064230

  Primer H

  Grondering met hydrofoberende werking

  Variant
  0642 | Primer H
  Grootte / hoeveelheid

  Eindereeks-artikel Het betreft een eindereeks-artikel, die in deze variant nog slechts beperkt leverbaar is. Informatie met betrekking tot de beschikbaarheid of alternatieven voor dit product kan u verkrijgen via uw contactpersoon bij Remmers. Met betrekking tot het opvolgend product

  Productspecificaties

  Bij levering

  Hoedanigheid kleurloos
  Dichtheid (20 °C) ong. 0,8 gr/cm³
  Vaste stofgehalte ong. 4%
  Vlampunt ong. 22°C
  Drager alcohol - watervrij (niet met water te mengen)

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor buiten
  • Geschikt voor alle absorberende ondergronden

  Eigenschappen

  • oplosmiddelhoudend
  • Egaliseert de zuiging van de ondergrond
  • Alkalibestendig
  • Oplosmiddelhoudend
  • Hoog indringvermogen
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, droog, zuiver, stof en scheurvrij (uitgenomen haarscheuren)

    Vrij van schadelijke bouwzouten

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 25°C
   • kwasten/rollen/lagedruk spuiten/-sproeien
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, ondergrond- en omgevingstemperatuur: minstens +5 ºC tot maximum +25°C.

   • Schudden voor gebruik.

    Het materiaal door kwast, rollen of spuiten gelijkmatig aanbrengen.

    De behandeling eventueel herhalen.

  • Verwerkingsinstructies
   • Materiaalrestanten aan het oppervlak vermijden.

    Glanzende lagen moeten worden vermeden.

    Constructiefouten, zoals scheuren, gescheurde voegen, beschadigde aansluitingen, opstijgend vocht, moeten vooraf worden verholpen.

    Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet in contact mogen komen met het product, afdekken.

   • Drogen

    Bij +20 °C en 65% rel. luchtvochtigheid na 24 uur overwerkbaar.

    Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen in het algemeen de aangegeven tijden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten/rollen/lagedruk spuiten/-sproeien
   • Kwast, verfrol, borstel, geschikt spuitgereedschap

   • Na gebruik en tijdens langere werkonderbrekingen het gereedschap reinigen met Verdünnung V 101.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • houdbaarheid 12 maand
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens  12 maand.

  • Verbruik
   • totale verbruikshoeveelheid 200 ml - 400 ml totaal / m²
   • ong. 0,2 - 0,4 l/m² afhankelijk van de ondergrond

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

    De actuele technische richtlijnen dienen te worden gevolgd.

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Steeds een proefvlak zetten!

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.